Ventricular Asist Device Çıkarılması Sırasında Kalp Debisi ve Transözofageal Ekokardiyografi Monitörizasyonu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(6): 223-225 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.42  

Ventricular Asist Device Çıkarılması Sırasında Kalp Debisi ve Transözofageal Ekokardiyografi Monitörizasyonu

Aslı Demir, Ümit Karadeniz, Bahar Aydınlı, Murat Taş, Özcan Erdemli
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Anestezi Kliniği

Ventriküler asist device (VAD) kalp işlevleri zayıf hastalarda, kalp ve kan akımına destek sağlayan bir mekanik pompadır. Bu cihaz, donör bekleyemeyecek kadar hasta olan ya da ileri yaş veya diğer sağlık problemleri nedeniyle transplantasyona uygun olmayan hastalarda hayat kurtarıcı bir tedavidir. Aynı zamanda VAD, akut viral miyokardit hastalarında da hayat kurtarıcı bir yaklaşımdır. Akut hastalık dönemini takiben kalp işlevleri iyileşirse VAD dikkatlice çıkarılır. Bu dönemde kalp işlevlerinin devamlı izlenmesi oldukça önemlidir. Biz bu yazıda VAD cihazının çıkarılması girişiminde kalp debisi ve transözofageal ekokardiyografi monitörizasyonu yapılan bir olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, kalp debisi, mekanik dolaşım desteği, ventriküler asist device


Monitoring Cardiac Output and Transesophageal Echocardiography During Removal of a Ventricular Assist Device

Aslı Demir, Ümit Karadeniz, Bahar Aydınlı, Murat Taş, Özcan Erdemli
Türkiye Yüksek İhtisas Education and Research Hospital, Anesthesia Clinic

A ventricular assist device (VAD) is a mechanical pump used to support heart function and blood flow in people who have weakened hearts. For selected patients who are too ill to wait for a heart transplant or are not eligible for a heart transplant because of age or other medical problems, ventricular assist devices offer life-saving therapy. This device has also become a life-saving approach for patients with acute viral myocarditis. Following the acute illness phase, when heart function has improved, the VAD is carefully removed. It is very important to continuously monitor myocardial functions during this period. In this paper, we present a case that was monitored with cardiac output and transesophageal echocardiography during the VAD removal operation.

Keywords: Anaesthesia, cardiac output, mechanical circulatory support, ventricular assist device


Aslı Demir, Ümit Karadeniz, Bahar Aydınlı, Murat Taş, Özcan Erdemli. Monitoring Cardiac Output and Transesophageal Echocardiography During Removal of a Ventricular Assist Device. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(6): 223-225

Sorumlu Yazar: Bahar Aydınlı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar