Parkinson Hastalığı ve Spinal Anestezi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(5): 280-282 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.47135  

Parkinson Hastalığı ve Spinal Anestezi

Eylem Oğuz, İbrahim Öztürk, Derya Özkan, Jülide Ergil, Gözde Bumin Aydın
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Parkinson hastalığı bazal gangliyonda GABA aktivitesinde artış ve nigrostriatumda dopamin kaybı ile ilişkili görülen rijidite, istirahat tremoru, sabit yüz ifadesi ve giderek hızlanan yürüyüş şekli ile karakterize nörodejeneratif hastalıktır. Parkinson hastalığı nörolojik bir hastalık olması nedeniyle genellikle spinal anestezi uygulamasından kaçınılmaktadır. Oysa ki Parkinson hastalarında genel anestezi, intraoperatif dönemde nörolojik belirtileri maskeleyebilmekte, postoperatif dönemde ise alevlenmesine neden olabilmektedir. Üstelik de genel anestezi esnasında kullanılan ilaçların antiparkinson tedavi ile etkileşebilmeleri ve yan etki olasılıkları daha çoktur. Spinal anestezi ise, genel anestezinin aksine, kas gevşeticiler ve opioidlerin uygulanmaması, kas gevşemesine bağlı hastalık belirtilerindeki alevlenmenin maskelenmemesi ve intraoperatif dönemde klinik olarak nörolojik belirtilerin gözlemlenebilmesi gibi avantajlara sahip olabilir. Ayrıca spinal anestezinin cerrahi stresin baskılanması, postoperatif ağrı tedavisi, erken mobilizasyon gibi bilinen etkileri de Parkinson hastalarında avantaj olabilir. Yaklaşık 10 yıldan beri Parkinson hastalığı nedeni ile tedavi gören 77 yaşında ve Amerikan Anestezistler Derneği fiziksel sınıflaması III olan (hiperlipidemi, hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve kronik obstriktif akciğer hastalığı) kadın hastaya sol tibia distal fraktüründen dolayı elektif cerrahi planlandı. Bu olgu sunumunda Parkinson hastalığı bulunan hastada genel anestezinin dezavantajlarından kaçınmak için uyguladığımız spinal anestezi deneyimimizi aktarmayı ve literatürü gözden geçirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, spinal anestezi, yaşlı


Parkinson’s Disease and Spinal Anaesthesia

Eylem Oğuz, İbrahim Öztürk, Derya Özkan, Jülide Ergil, Gözde Bumin Aydın
Clinic of Anaesthesiology and Reanimation, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Parkinson’s disease is a neurodegenerative disease characterized by increased activity of GABA in basal ganglia and the loss of dopamine in nigrostriatum, associated with rigidity, resting tremor, gait with accelerating steps, and fixed inexpressive face. Being a neurological disease, spinal anaesthesia is often avoided in Parkinson’s. Yet, in Parkinson patients, general anaesthesia may mask neurological symptoms in the intraoperative period and exacerbate them postoperatively. Moreover, the drugs administered in general anaesthesia more likely interact with anti-Parkinson drugs and may have side effects. With spinal anaesthesia, unlike general anaesthesia, because muscle relaxants and opioids are avoided, the exacerbation due to the muscle relaxation is not going to be masked, and neurological symptoms may be distinguished clinically. In addition, the known effects of spinal anaesthesia, like suppression of surgical stress, postoperative pain relief, and early mobilization, may be advantageous in Parkinson’s disease. Treated for Parkinson’s disease for about 10 years at the age of 77 and with American Society of Anesthesiologists physical classification III (hyperlipidemia, hypertension, coronary artery disease, and chronic obstructive lung disease), a female patient was scheduled for elective surgery for fracture of the left distal tibia. In this case, we aimed to report a patient with Parkinson’s disease who underwent spinal anaesthesia in order to avoid the disadvantages of general anaesthesia and reviewed the literature.

Keywords: Parkinson’s disease, spinal anesthesia, aged


Eylem Oğuz, İbrahim Öztürk, Derya Özkan, Jülide Ergil, Gözde Bumin Aydın. Parkinson’s Disease and Spinal Anaesthesia. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(5): 280-282

Sorumlu Yazar: İbrahim Öztürk, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar