Gebelikte Yüksek Doz Demir Alımına Bağlı Gelişen Zehirlenme: Olgu Sunumu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(4): 207-210 | DOI: 10.5222/JTAICS.2011.207  

Gebelikte Yüksek Doz Demir Alımına Bağlı Gelişen Zehirlenme: Olgu Sunumu

Mehtap Honca1, Şaziye Şahin2
1SB. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
2SB. Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

Hamilelikte demir tedavisi uygulanmasının bir sonucu olarak, hamilelerde ikinci sıklıkta en çok karşılaşılan zehirlenme vakaları demir kullanımından kaynaklanmaktadır. Tedavi edilmeyen demir zehirlenmesi gastrointestinal semptomlar oluşturabileceği gibi, venodilatasyonla birlikte artan kapiller permeabilite organ yetmezliği ve sonrasında gastrointestinal kanamaya yol açabilmektedir. Yüksek doz demir alımından sonra oluşan maternal serum demir düzeyi veya toksisitesi maternal ve fötal yan etkilere yol açabilmektedir. Bu olgu sunumunda, 33 haftalık gebede suisid amaçlı elementer demir alımına bağlı gelişen, akut demir zehirlenmesini sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: gebelik, demir, zehirlenme, barsak irrigasyonu


Intentional Iron Overdose and Poisoning in Pregnancy: Case Report

Mehtap Honca1, Şaziye Şahin2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Zekai Tahir Burak Women Health Training and Research Hospital
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Keçiören Teaching and Research Hospital,Ankara, Turkey

Iron is the second most commonly ingested overdose agent in pregnancy, probably a result of its ready availability to obstetric patients. Untreated, iron toxicity may progress gastrointestinal symptoms, increased capillary permeability with venodilatation, organ system failure, and later, in survivors, gastrointestinal scarring. Peak maternal serum iron level or toxicity stage after intentional overdose is associated with adverse maternal fetal outcome. In this case report, we aimed to present acute iron intoxication of a parturient at her 33 weeks of gestation, due to suicidal ingestion of elemental iron in sustained release preperation.

Keywords: pregnancy, iron, intoxication, bowel irrigation


Mehtap Honca, Şaziye Şahin. Intentional Iron Overdose and Poisoning in Pregnancy: Case Report. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(4): 207-210

Sorumlu Yazar: Mehtap Honca, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar