Şiddetli Solunum Yetmezlikli Pulmoner Alveoler Proteinozis Hastasında Tüm Akciğer Lavajı [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(2): 111-115 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.45477  

Şiddetli Solunum Yetmezlikli Pulmoner Alveoler Proteinozis Hastasında Tüm Akciğer Lavajı

Canan Salman Önemli1, Deniz Ayhan Çatal2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir, Türkiye
2Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Kliniği, İzmir, Türkiye

Pulmoner alveoler proteinozis (PAP), surfaktanın alveol makrofajlarınca temizlenmesindeki eksiklik sonucunda oluşan nadir görülen bir interstisyel akciğer hastalığıdır. Bu hastalığın ana patolojisini lipid ve proteinden zengin maddenin alveol içinde birikimi oluşturur. PAP etyolojik olarak otomimmün (primer), kalıtsal ve sekonder olmak üzere üç tipe ayrılmaktadır. Erişkinlerde en sık görülen şekli otoimmün PAP’dır. Bu şekilde, özellikle şiddetli olgularda sıklıkla uygulanan tedavi tüm akciğer lavajıdır. Genel anestezi altında uygulanan bu işlemde, alveollerde biriken materyalin yıkama ile uzaklaştırılması amaçlanmaktadır. Bu yazıda şiddetli solunum yetmezliği olan PAP hastasında anestezi altında uygulanan tüm akciğer lavajı sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tüm akciğer lavajı, anestezi, pulmoner alveoler proteinozis


Whole Lung Lavage in a Pulmonary Alveolar Proteinosis Patient with Severe Respiratory Failure

Canan Salman Önemli1, Deniz Ayhan Çatal2
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Tepecik Education and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Clinic Of Anaesthesia, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Education and Research Hospital, İzmir, Turkey

Pulmonary alveolar proteinosis (PAP) is a rare interstitial lung disease that develops as a result of defects in the clearance of surfactant by alveolar macrophages. The accumulation of lipid- and protein-rich substances in the alveoli constitutes the main pathology of this disease. PAP has three types of aetiology: autoimmune (primary), congenital and secondary. The most common form in adults is autoimmune PAP. Whole lung lavage is a commonly performed method for treatment of this form of disease, especially in more severe cases. Performed under general anaesthesia, the material deposited in the alveoli is removed by washing. In this paper, we present a whole lung lavage under anaesthesia in a PAP patient who had severe respiratory failure.

Keywords: Whole lung lavage, anaesthesia, pulmonary alveolar proteinosis


Canan Salman Önemli, Deniz Ayhan Çatal. Whole Lung Lavage in a Pulmonary Alveolar Proteinosis Patient with Severe Respiratory Failure. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(2): 111-115

Sorumlu Yazar: Canan Salman Önemli, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar