Herediter Anjiyoödemli Hastaya Anestezi Yaklaşımı [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(4): 217-219 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.44712  

Herediter Anjiyoödemli Hastaya Anestezi Yaklaşımı

Mediha Türktan1, Ersel Güleç1, Zehra Hatipoğlu1, Çağatay Küçükbingöz1, Mustafa Yılmaz2, Yasemin Güneş1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji Ve İmmünoloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye

Herediter anjiyoödem (HAÖ) C1 esteraz inhibitör eksikliğine bağlı olarak gelişen otozomal dominant geçiş gösteren nadir bir hastalıktır. Anjiyoödem klinik olarak en sık üst ekstremiteler, yüz, boyun ve larinksi tutar. Larinks ödemine bağlı asfiksi en sık ölüm sebebidir. Atakları travma, stres, enfeksiyon, hormon düzeylerinde dalgalanmalar gibi pek çok faktör tetikler. Tedavisinde C1 esteraz inhibitör konsantreleri, taze donmuş plazma (TDP), androjen steroidler, kinin yolağı inhibitörleri ve antifibrinolitikler kullanılabilir. Bu olgu sunumunda laminektomi cerrahisi yapılacak herediter anjiyoödemli bir hastaya uygulanan anestezi yaklaşımı sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Herediter anjiyoödem, C1 esteraz inhibitör, laminektomi


Anaesthetic Management of a Patient with Hereditary Angioedema

Mediha Türktan1, Ersel Güleç1, Zehra Hatipoğlu1, Çağatay Küçükbingöz1, Mustafa Yılmaz2, Yasemin Güneş1
1Cukurova University Faculty Of Medicine Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Adana
2Cukurova University Faculty Of Medicine Division Of Paediatric Allergy And Immunology, Adana

Hereditary angioedema (HAE) is a rare autosomal dominant disorder caused by reduced activity of the C1 esterase inhibitor. Clinically, angioedema most often involves the upper extremities, face, neck and larynx. The most common cause of death is asphyxia related to laryngeal oedema. Attacks are triggered by many factors such as trauma, stress, infections and hormonal fluctuations. C1 esterase inhibitor concentrates, fresh frozen plasma (FFP), androgen steroids, quinine pathway inhibitors and antifibrinolytics can be used as treatment. In this case report, the anaesthetic management of a patient with hereditary angioedema undergoing laminectomy surgery is reported.

Keywords: Hereditary angioedema, C1 esterase inhibitor, laminectomy


Mediha Türktan, Ersel Güleç, Zehra Hatipoğlu, Çağatay Küçükbingöz, Mustafa Yılmaz, Yasemin Güneş. Anaesthetic Management of a Patient with Hereditary Angioedema. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(4): 217-219

Sorumlu Yazar: Mediha Türktan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar