Sakrokoksigeal Teratomlu Yenidoğanda Ameliyat Esnasında Anestezi Yönetiminin Önemi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(6): 332-334 | DOI: 10.5152/TJAR.2012.017  

Sakrokoksigeal Teratomlu Yenidoğanda Ameliyat Esnasında Anestezi Yönetiminin Önemi

Emin Silay1, İsmail Coşkuner1, Hüseyin Yıldız1, Cevdet Yardımcı1, Keramettin Uğur Özkan2, Mehmet Davutoğlu3
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

Sakrokoksigeal teratom (SKT), yenidoğanlarda en sık karşılaşılan germ hücreli tümördür. Etyolojisi tam olarak bilinmeyen bu teratomların büyük boyutlara ulaşabilmesi, fazla kanlanması nedeniyle, operasyon esnasında cerrahi ve anestezi yönetimi açısından sorunlara neden olabilmektedir. Prenatal dönemde ultrasonografi ile SKT tanısı konulan ve 40. haftada C/S ile, 4050 gr olarak dünyaya gelen yenidoğanın fizik muayenesinde sakrokoksigeal bölgede 15x10 cm büyüklüğünde solid kitle dışında özellik yoktu. Preoperatif tetkikleri normal sınırlarda bulunan olguya hayatın 2. gününde kitle eksizyonu yapıldı. İnvazif olarak arter, ven basınçları ve sıcaklık monitörizasyonuyla takip edilen olguda, operasyon esnasında ciddi bradikardi, hipotansiyon ve hipoksemi gelişti. İnvazif monitörizasyonla yakın takip edilen, bu nedenle de değişikliklerin anında fark edildiği olgumuz etkin müdahale ile kısa sürede düzeldi. Bu yazıda yenidoğan döneminde opere edilen dev SKT’li olgularda operasyon esnasında uygulanan invazif arter ve ven basıncı monitörizasyonunun son derece önemli olduğunu vurguladık.

Anahtar Kelimeler: Sakrokoksigeal teratom, yenidoğan, anestezi


The Importance of the Management of Anaesthesia During Surgery for Sacrococcygeal Teratoma in the Newborn

Emin Silay1, İsmail Coşkuner1, Hüseyin Yıldız1, Cevdet Yardımcı1, Keramettin Uğur Özkan2, Mehmet Davutoğlu3
1Kahramanmaras Sutcu Imam University Medical Faculty, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Kahramanmaras
2Kahramanmaras Sutcu Imam University School Of Medicine, Pediatric Surgery Department, Kahramanmaras
3Kahramanmaras Sutcu Imam University Medical Faculty, Department Of Pediatrics, Kahramanmaras

Sacrococcygeal teratoma is the most common germ cell tumor in newborn infants. Teratomas with unknown etiology can cause problems in the management of surgery and anaesthesia during operation since they can reach high pressure levels due to increased blood supply. A sacrococcygeal teratoma was diagnosed with prenatal ultrasound and a 4050 g 40 week newborn, was born with C/S. The physical examination was unremarkable except for a solid mass the size of 15x10 cm in the sacrococcygeal region. Preoperative anaesthesia examination of the case was within normal limits and at the second day of her life the mass was excised. The invasive arterial and central venous pressures with esophageal temperature monitorization was assured and severe bradycardia, hypotension, and hypoxemia developed during the operation. With close invasive monitorization, the changes were realised immediately and treated effectively. The importance of invasive arterial and venous pressure monitoring in patients operated on during the neonatal period with giant sacrococcygeal teratoma, is highlighted in this report.

Keywords: Sacrococcygeal teratoma, newborn, anaesthesia


Emin Silay, İsmail Coşkuner, Hüseyin Yıldız, Cevdet Yardımcı, Keramettin Uğur Özkan, Mehmet Davutoğlu. The Importance of the Management of Anaesthesia During Surgery for Sacrococcygeal Teratoma in the Newborn. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(6): 332-334

Sorumlu Yazar: Emin Silay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar