Pnömosefali: Epidural Kateter Takılmasının Ender Bir Komplikasyonu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(5): 271-275 | DOI: 10.5222/JTAICS.2011.271  

Pnömosefali: Epidural Kateter Takılmasının Ender Bir Komplikasyonu

Hüseyin Oğuzalp, Dilek Ömür, Şule Oğuzalp
Onsekiz Mart Ünv. Tıp Fak. Anestezi Ve Reanimasyon Ad, Çanakkale

Epidural anestezi ve analjeziye bağlı çeşitli komplikasyonlar gelişebilir. Pnömosefali’de epidural kateter takılması sırasında gelişen ve ender görülen bir komplikasyonudur. Bu olgu sunumunda 65 yaşında akciğer kanser tedavisi gören hastanın sol bacaktaki ağrısı için epidural kateter takılması sırasında ani gelişen ve daha sonra kaybolan baş ağrısı ile kateter takılmasından 3 gün sonra künt, sürekli, hareketle artan, yatınca geçmeyen frontal baş ağrısına eşlik eden konfüzyon, oryantasyon bozukluğu bulguları saptanan bir pnömosefali olgusunu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Epidural kateter takılması, pnömosefali


Pneumocephalus: A Rare Complication of Epidural Catheter Placement

Hüseyin Oğuzalp, Dilek Ömür, Şule Oğuzalp
Onsekiz Mart University, Medical Faculty Anesthesiology Clinic, Çanakkale

Depending on epidural anesthesia and analgesia may develop various complications. Pneumocephalus is a rare complication during epidural catheter insertion. In this case report, 65 years old patient being treated for lung cancer, during epidural catheter insertion for pain in his left leg a sudden onset of headache then lost. From 3 days after insertion of epidural catheter a blunt, continuous, increasing with movement, sleep late when not accompanied by frontal headache, confusion, disorientation detected signs.We aimed to present a case of pneumocephalus.

Keywords: Epidural catheter insertion, pneumocephalus


Hüseyin Oğuzalp, Dilek Ömür, Şule Oğuzalp. Pneumocephalus: A Rare Complication of Epidural Catheter Placement. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(5): 271-275

Sorumlu Yazar: Hüseyin Oğuzalp, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar