Elde İntravenöz Mayi Uygulamasına Bağlı Gelişen Kompartman Sendromu Olgusu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(2): 126-129 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.37132  

Elde İntravenöz Mayi Uygulamasına Bağlı Gelişen Kompartman Sendromu Olgusu

Coşkun Araz, Seçil Çetin, Melek Didik, Sevgi Ballı Seyhan, Özgür Kömürcü, Gülnaz Arslan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Ekstremitelerde görülen kompartman sendromu nadir fakat ciddi sonuçlara neden olabilen klinik bir durumdur. Perioperatif dönemde kullanılan anestetik ve analjezik ilaçlar, bulguların ortaya çıkmasını engelleyerek tanının gecikmesine neden olabilir ve geri dönüşsüz ciddi komplikasyonlar oluşabilir. Bu olgu sunumunda, morbid obez bir hastada abdominoplasti ameliyatı sırasında damar yoluna bağlı gelişen kompartman sendromu olgusu ve tedavisi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kompartman sendromu, genel anestezi, komplikasyon


A Case of Compartment Syndrome in the Hand Secondary to Intravenous Fluid Application

Coşkun Araz, Seçil Çetin, Melek Didik, Sevgi Ballı Seyhan, Özgür Kömürcü, Gülnaz Arslan
Department of Anaesthesiology, Başkent University Medical School, Ankara, Turkey

Compartment syndrome of the extremities is a rare but potentially devastating condition. Anaesthetic and analgesic drugs used in the perioperative period may cause a delayed diagnosis by preventing the symptoms from appearing, and irreversible complications can occur. In this report, a case of compartment syndrome secondary to vascular access and its treatment in a morbidly obese patient who underwent abdominoplasty was presented.

Keywords: Compartment syndrome, general anaesthesia, comp- lication


Coşkun Araz, Seçil Çetin, Melek Didik, Sevgi Ballı Seyhan, Özgür Kömürcü, Gülnaz Arslan. A Case of Compartment Syndrome in the Hand Secondary to Intravenous Fluid Application. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(2): 126-129

Sorumlu Yazar: Coşkun Araz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar