İnterskalen Brakiyal Pleksus Blok Uygulamalarında % 0.25 Bupivakain ve Levobupivakain Klinik Özellikleri [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(1): 20-26 | DOI: 10.5222/JTAICS.2012.020  

İnterskalen Brakiyal Pleksus Blok Uygulamalarında % 0.25 Bupivakain ve Levobupivakain Klinik Özellikleri

H Evren Eker1, Ayda Türköz2, Aysu İnan Koçum1, Oya Yalçın Çok1, Sercan Akpınar4, Gülnaz Arslan3
1Başkent Üniversitesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Adana
2Başkent Üniversitesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul
3Başkent Üniversitesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara
4Başkent Üniversitesi Ortopedi Anabilim Dalı, Adana

AMAÇ: Bupivakain ve levobupivakain arasındaki farklılık düşük konsantrasyonlarda uygulanan rejyonel blok teknikleri sırasında potansiyel olarak gösterilebilir. Bu çalışmada, % 0.25 bupivakain ve levobupivakain ile interskalen brakiyal blok (İSB) özelliklerinin ortaya konması amacıyla dermatomal duysal blok ve motor blok başlangıç süreleri ile blok sürelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Omuz cerrahisi nedeniyle İSB uygulanacak ASA I-III grubu 64 hasta prospektif, çift kör planlanan çalışmaya dahil edildi. Randomize edilen hastalara İSB 40 mL % 0.25 bupivakain (Grup B, n=32) veya % 0.25 levobupivakain (Grup L, n=32) ile uygulandı. Sensoryal blok C4-T1 dermatomlarında pinpirik testle, motor fonksiyon Bromage skala ile değerlendirildi. Sensoryal ve motor blok başlama süreleri, ağrı skorları, sensoryal ve motor blok derlenme süreleri kaydedildi.
BULGULAR: Hasta özellikleri gruplar arasında benzerdi. Grup L’de tüm dermatomlarda sensoryal blok ortalama başlama süreleri daha hızlıydı (Grup B’de 7,13±4,57 dk. ve Grup L’de 4,03±2,37 dk.) (p=0,002). Tüm dermatomlarda sensoryal blok ve motor blok başlama zamanı, sensoryal ve motor blok süreleri her iki grupta benzerdi.
SONUÇ: 40 mL % 0.25 konsantrasyonda levobupivakain ile İSB uygulamaları her bir dermatomda sensoryal blok başlama sürelerinin daha kısa olması nedeniyle bupivakain uygulamasına göre klinik avantaj sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnterskalen brakiyal pleksus blok, bupivakain, levobupivakain


The Clinical Properties of 0.25% Bupivacaine and Levobupivacaine during Interscalene Brachial Plexus Blocks

H Evren Eker1, Ayda Türköz2, Aysu İnan Koçum1, Oya Yalçın Çok1, Sercan Akpınar4, Gülnaz Arslan3
1Baskent University Department Of Anesthesiology And Reanimation, Adana
2Baskent University Department Of Anesthesiology And Reanimation, Istanbul
3Baskent University Department Of Anesthesiology And Reanimation, Ankara
4Baskent University Department Of Orthopedia, Adana

OBJECTIVE: The difference between bupivacaine and levobupivacaine would potentially be created during regional block techniques at low concentrations. In this study we aimed to compare the interscalene brachial block (ISB) properties of 0.25 % bupivacaine and levobupivacaine by comparing the dermatomal sensorial and motor block onset time and durations.
METHODS: ASA I-III, 64 patients who will receive ISB application because of shoulder surgery were included in this prospective double-blind study. Patients were randomly assigned to receive ISB with either 40 mL 0.25 % bupivacaine (Group B, n=32) or 0.25 % levobupivacaine (Group L, n=32). Sensory block was assessed with pinprick test applied on C4 to T1 dermatomes and motor function was assessed by Bromage scale. The time of onset of sensory and motor blocks, time to recovery from sensorial and motor blocks, and pain scores were recorded.
RESULTS: Patient characteristics were similar between groups. The mean onset time of sensory block in all dermatomes was significantly faster in Group L (7.13±4.57 min in Group B and 4.03±2.37 min in Group L) (p=0.002). The time to onset of sensory and motor block in all dermatomes, duration of sensory and motor blocks were comparable between groups.
CONCLUSION: Application of ISB with 40 mL 0.25 % concentration of levobupivacaine provides clinical advantage over bupivacaine with shorter time to onset of sensorial blockade in each dermatome.

Keywords: Interscalene brachial plexus block, bupivacaine, levobupivacaine


H Evren Eker, Ayda Türköz, Aysu İnan Koçum, Oya Yalçın Çok, Sercan Akpınar, Gülnaz Arslan. The Clinical Properties of 0.25% Bupivacaine and Levobupivacaine during Interscalene Brachial Plexus Blocks. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(1): 20-26

Sorumlu Yazar: H Evren Eker, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar