Timpanoplasti ve Timpanomasteidektomi Ameliyatlarında Deksmedetomidin ve Remifentanil’in Hemodinami, Uyanma ve Derlenme Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(1): 14-17 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.3  

Timpanoplasti ve Timpanomasteidektomi Ameliyatlarında Deksmedetomidin ve Remifentanil’in Hemodinami, Uyanma ve Derlenme Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Şaziye Ebru Adıgüzel, Öznur Şen, Gülay Özkaya, Gülşen Bican
Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Timpanoplasti ve timpanomastoidektomi operasyonlarında uygulanan kontrollü hipotansiyonda deksmedetomidin ve remifentanilin hemodinami, uyanma, derlenme ve Aldrete derlenme skoru üzerine olan etkileri araştırıldı.
YÖNTEMLER: Timpanoplasti ve timpanomasteidektomi ameliyatı geçiren ASA I-II grubu 50 olgu rastgele iki gruba (deksmedetomidin ve remifentanil grubu) ayrıldı. Deksmedetomidin grubuna (Grup D) 1 µg kg-1 yükleme dozu 10 dakikada uygulandıktan sonra, 0,5 µg kg-1h-1 hızında infüzyon, remifentanil grubuna (Grup R) ise 0,2 µg kg-1dk-1 hızında yükleme yapıldıktan sonra aynı dozda idameye devam edildi. İlk hemodinamik parametreler, bazal değerler olarak kaydedildi. Daha sonra bolus sonrası, entübasyon sonrası ve peroperatif hemodinamik parametreler her 15 dakikada bir ölçülerek kaydedildi. Ameliyat sonunda cilt dikişlerine gelindiğinde, infüzyonun kesildiği andaki hemodinamik parametreler kaydedildi. Ekstübasyon öncesi ve sonrasında, ayrıca ekstübasyon sonrası 60. dakikaya kadar her 5 dakikada bir parametreler kaydedildi. İnfüzyon kesildikten ne kadar sonra spontan solunumun başladığı, göz açma zamanı, ekstübasyon zamanı, komutlara uyma zamanı kaydedildi. Ekstübasyondan 30 dakika sonra Aldrete derlenme skoru değerlendirildi.
BULGULAR: Gruplar arasında bazal değerler ve ekstübasyon sonrası kalp atım hızı (KAH) ve ortalama arter basıncı (OAB) değerleri açısından her iki grupta da fark yoktu. Olguların spontan soluma, göz açma, emirleri yerine getirme, ekstübasyon zamanı ve Aldrete derlenme skoru düzeyleri arasında da fark bulamadık.
SONUÇ: Deksmedetomidin ve remifentanilin, kontrollü hipotansiyon oluşturmada birbirlerine üstünlükleri olmadığı ve kontrollü hipotansiyon oluşturmada güvenli olarak kullanılabileceğini savunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Deksmedetomidin, remifentanil, kontrollü hipotansiyon, hemodinami


Comparison of the Effects of Dexmedetomidine and Remifentanyl on Haemodynamics, Awakening and Recovery in Tympanoplasty and Tympanomasteidectomy

Şaziye Ebru Adıgüzel, Öznur Şen, Gülay Özkaya, Gülşen Bican
Ministery Of Healt Haseki Education And Research Hospital Istanbul

OBJECTIVE: The aim of this study is to compare the effects of deksmededetomidin and remifentanyl which are used to induce controlled hypotension, on peroperative haemodynamic chages, awakening, and recovery time and Aldrete sedation score in tympanoplasty- tympanomastoidectomy surgery.
METHODS: This randomized double blind study was conducted with 50 ASA I-II patients scheduled for tympanoplasty-tympanomastoidectomy surgery. The patients were randomly allocated to one of 2 groups: Group R and Group D. Group R received remifentanil HCL at the rate of 0.2 mg kg-1 min-1 and Group D received deksmedetomidin at the loading dose of 1 mg kg-1 within 10 minutes. The first haemodynamic parameters of the patients were recorded as basal values, after bolus infusion and intubation and during the perioperative period were recorded every fifteen minutes. At the end of surgery, before and after extubation, and also until 60th minute after extubation, parameters were recorded every 5 minutes. The number of minutes elapsed before patients had spontaneous inspiration after infusion was stopped, opened their eyes, were extubated and were able to obey commands were all recorded. Aldrete sedation score was evaluated at the postoperative 30th minute.
RESULTS: There were no differences between the two groups with respect to basal values and post-extubation heart rate and mean arterial pressure values, beginning of spontaneous inspiration, eye opening, obeying commands, extubation time and Aldrete Sedation Score levels.
CONCLUSION: We concluded that there was no superiority of deksmedetomidine or remifentanilin to each other in inducing controlled hypotension and also, they can be safely used for this purpose.

Keywords: Dexmedetomidine, remifentanyl, controled hypotension, haemodynamics


Şaziye Ebru Adıgüzel, Öznur Şen, Gülay Özkaya, Gülşen Bican. Comparison of the Effects of Dexmedetomidine and Remifentanyl on Haemodynamics, Awakening and Recovery in Tympanoplasty and Tympanomasteidectomy. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(1): 14-17

Sorumlu Yazar: Öznur Şen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar