Propofol ile Propofol Lipuronun Enjeksiyon Ağrısı ve Hemodinamik Yanıt Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(6): 286-291 | DOI: 10.5222/JTAICS.2011.286  

Propofol ile Propofol Lipuronun Enjeksiyon Ağrısı ve Hemodinamik Yanıt Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması.

Türksan Antike, Tülay Hoşten, Dilek Özdamar, Kamil Toker
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Kocaeli

AMAÇ:
Propofol, anestezi indüksiyonu, idamesi ve sedasyonda sık kullanılan bir anestezik ajandır. En önemli yan etkisi enjeksiyon ağrısı ve hemodinamik yan etkileridir. Yeni bir formul olan propofol lipuro ile enjeksiyon ağrısının azaldığı belirtilmektedir. Çalışmamızda subanestezik dozda propofol ile propofol lipuronun enjeksiyon ağrısı ve hemodinamik yanıt üzerine etkileri karşılaştırılmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmaya dahil edilen 150 hastanın yarısına 2 mL % 1 propofol (Grup P) diğer yarısına da 2 mL % 1 propofol lipuro (Grup PL) 1mL sn-1 hızında verildi. Beşinci sn’de ağrı skorları ve hemodinamik bulgular kaydedildi.
BULGULAR: Grup P’deki hastaların hepsi enjeksiyon ağrısı duyarken, Grup PL’de 17 hasta (% 22,7) hiç ağrı duymadı. Şiddetli ağrı duyan hasta sayısı Grup P’de 44 (% 58,7), Grup PL’de ise 20 (% 26,7) idi (p=0.001). Hemodinamik yanıt her iki grupta benzerdi.
SONUÇ: Propofol lipuro, daha az enjeksiyon ağrısına neden olması nedeniyle propofole tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Propofol, Propofol lipuro, ağrı


A Comparison of the Effects of Propofol and Propofol-Lipuro on Injection Pain and Hemodynamic Response.

Türksan Antike, Tülay Hoşten, Dilek Özdamar, Kamil Toker
Kocaeli University Medical School, Anesthesiology And Reanimation Department,kocaeli

OBJECTIVE: Propofol is an anesthetic agent used frequently for the induction and maintenance of anesthesia, and sedation as well. Its most important side effects are injection pain, and hemodynamic side-effects. There are reports stating that with a new formula (Propofol-Lipuro) injection pain is reduced. In our study the effects of sub-anesthetic dose of propofol and Propofol-Lipuro on injection pain and hemodynamic response have been compared.
METHODS: To 75 patients included in the study, 2 mL 1 % propofol (Group P), and to another 75 cases 2 mL 1 % Propofol-Lipuro (Group PL) were administered at a rate of 1 mL s-1. Pain scores and hemodynamic findings at the postinjection 5th secs were recorded.
RESULTS: While all the patients in Group P felt injection pain, 17 patients in Group PL (22.7 %) did not feel any pain at all (p<0.05). Severe pain was felt by 44 (58.7 %) in patients Group P, and only 20 cases (26.7 %) in Group PL (p<0.05). Hemodynamic response was similar in both groups.
CONCLUSION: Propofol-Lipuro can be preferred over propofol due to its milder injection pain.

Keywords: Propofol, Propofol lipuro, pain


Türksan Antike, Tülay Hoşten, Dilek Özdamar, Kamil Toker. A Comparison of the Effects of Propofol and Propofol-Lipuro on Injection Pain and Hemodynamic Response.. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(6): 286-291

Sorumlu Yazar: Türksan Antike, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar