Situs İnversus Totalis Sendromlu Akut Apandisit Olgusunda Anestezi Yönetimi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(2): 105-107 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.33716  

Situs İnversus Totalis Sendromlu Akut Apandisit Olgusunda Anestezi Yönetimi

Alparslan Koç1, Yalçın Sönmez2, Onur Balaban1
1Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Kütahya, Türkiye
2Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Kütahya, Türkiye

Situs inversus totalis, dektrokardi ile birlikte tüm iç organların zıt pozisyonda olması sendromu olarak bilinen kalıtsal bir durumdur. Hastaların çoğu asemptomatik olup normal yaşamlarını devam ettirmektedirler. Kartagener sendromu akılda tutulmalı ve iyi bir anamnezle ekarte edilmelidir. Situs inversus totalisli hastalarda acil durumlarda tanı zorlaşabilir. Hastanın kendi durumundan haberdar edilmesi ve bunu klinisyene söylemesi tanıyı kolaylaştıracaktır. Akut apandisit acil servise başvuran acil girişim gerektiren durumların başında gelir. Apandisit belirtileri sol alt kadranda görülebilir ve tanı zorlaşabilir. Bu olgu sunumunda acil apendektomi yapılan bir olgu nedeni ile situs inversus durumunda anestezi yönetimi tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Situs inversus totalis, kartagener sendromu, akut apandisit, anestezi


Anaesthetic Management for Appendectomy in a Patient with Situs Inversus Totalis

Alparslan Koç1, Yalçın Sönmez2, Onur Balaban1
1Department of Anaesthesiology and Reanimation Dumlupinar University, Kutahya, Turkey
2Department Of General Surgery Dumlupinar University, Kutahya, Turkey

Situs inversus totalis is a congenital syndrome, in which all the internal organs are in the opposite position, including dextrokardia. Most patients are asymptomatic and maintain their normal life. Kartagener syndrome may accompany situs inversus totalis. Diagnosis may be overlooked in patients with situs inversus totalis in emergency situations. Patients with this syndrome should inform the clinician as this will facilitate the diagnosis. Acute appendicitis is an emergency situation that would require urgent intervention. Appendicitis symptoms can be observed in the left lower quadrant of patients. We present a case concerning the anaesthetic management of a patient with situs inversus undergoing an emergency appendectomy.

Keywords: Situs inversus totalis, kartagener syndrome, acute appendicitis, anaesthesia


Alparslan Koç, Yalçın Sönmez, Onur Balaban. Anaesthetic Management for Appendectomy in a Patient with Situs Inversus Totalis. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(2): 105-107

Sorumlu Yazar: Alparslan Koç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar