Ameliyat Sonrası Ani Hipotansiyonla Ortaya Çıkan Rölatif Adrenal Yetersizlik [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(5): 283-287 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.33254  

Ameliyat Sonrası Ani Hipotansiyonla Ortaya Çıkan Rölatif Adrenal Yetersizlik

Birsen Doğu, Hafize Öksüz, Nimet Şenoğlu, Cengizhan Yavuz, Gökçe Gişi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye

Sistemik kan basıncının düzenlenmesi üç farklı mekanizma ile sağlanmaktadır: Sempatik sinir sistemi, renin- anjiyotensin ve arginin-vazopressin sistemi. Hipotansiyon genel anestezi yönetiminin indüksiyon, idame ve ekstübasyon dahil olmak üzere her aşamasında ortaya çıkabilen bir durumdur. Anestezi indüksiyonunda kullanılan ilaçlar hem sistemik damar direncinde (SDD) hem de arter kan basıncında ileri derecede düşüşlere sebep olabilmektedir. Bununla birlikte ağır ve devam eden hipotansiyon, sistemik kapiller ağlarda perfüzyon yetersizliği ile sonuçlanmaktadır. Bu olgu sunumunda; kalça protezi nedeniyle üç kez ameliyata alınan 69 yaşında erkek hastada, girişimin bitimini takiben gelişen, sıvı tedavisi ve inotropik ajanlara dirençli hipotansiyon tedavisine yaklaşım anlatılmaktadır. Tüm tedavi stratejilerine rağmen düzelmeyen hipotansiyon durumunda metilprednizolon uygulanmasının rolü tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kan basıncı, hipotansiyon, katekolamin, sıvı tedavisi, adrenal yetmezlik


Postoperative Sudden Hypotension Due to Relative Adrenal Insufficiency

Birsen Doğu, Hafize Öksüz, Nimet Şenoğlu, Cengizhan Yavuz, Gökçe Gişi
Department of Anaesthesiology and Reanimation, Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Kahramanmaraş

Systemic blood pressure is regulated by three mechanisms: the sympathetic nervous system, the renin-angiotensin system, and the arginine-vasopressin system. Hypotension is a condition that can occur at any stages of management of general anaesthesia including induction, extubation and maintenance. Many of the medications used for anaesthesia produce a mild to moderate decrease in the systemic vascular resistance (SVR) with a subsequent decrease in arterial blood pressure. Profound and sustained hypotension, however, can have a global impact, resulting in a failure to adequately perfuse systemic capillary networks. The following report describes the case of a 69- year- old man undergoing surgery for total hip replacement, who had hypotension that was refractory to fluid administration and inotropic agents at the end of the surgery. In this case study, the role of methylprednisolone therapy in catecholamine-resistant hypotension is also discussed

Keywords: Blood pressure, hypotension, catecholamine, fluid therapy, adrenal insufficiency


Birsen Doğu, Hafize Öksüz, Nimet Şenoğlu, Cengizhan Yavuz, Gökçe Gişi. Postoperative Sudden Hypotension Due to Relative Adrenal Insufficiency. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(5): 283-287

Sorumlu Yazar: Birsen Doğu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar