İskemik Karaciğer Hasarı Olgusunda Üst ve Alt Ekstremite Cerrahisi için Uygulanan Kombine Spinal Epidural Anestezi ve Aksiller Blok [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(2): 99-102 | DOI: 10.5222/JTAICS.2012.099  

İskemik Karaciğer Hasarı Olgusunda Üst ve Alt Ekstremite Cerrahisi için Uygulanan Kombine Spinal Epidural Anestezi ve Aksiller Blok

Yonca Yanlı, Taner Tunca, Nurten Bakan
Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği,istanbul

İskemik karaciğer hasarı, hepatik oksijen sunumu ve gereksinimi arasındaki dengesizlik sonucu ortaya çıkan akut bir karaciğer hasarı durumudur. Bu hastaların anestezisindeki amaç, karaciğere en az zarar verecek anestezi yöntemini uygulamaktır. Bunun için genel anestezinin yanı sıra rejyonal teknikler de kullanılabilir. Biz de iskemik karaciğer hasarı gelişen ve bir hafta içinde iki kere ameliyat edilen hastamızda, alt ve üst ekstremite kırıklarının tamirinde, kombine spinal epidural anestezi (KSEA) ve aksiller blok tekniğini aynı seansta uyguladığımız anestezi tecrübemizi paylaşmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer hasarı, kombine spinal epidural anestezi, aksiller blok.


Combined Spinal Epidural Anaesthesia and Axillary Block for Upper and Lower Extremities Surgery in a Patient with Ischemic Liver Injury

Yonca Yanlı, Taner Tunca, Nurten Bakan
Department Of Anesthesiology And Reanimation, Ümraniye Research Hospital,istanbul, Turkey

Ischemic liver injury is an acute liver damage due to an imbalance between hepatic oxygen supply and demand.In these patients, the aim is to perform safe anaesthesia technique for the liver. In addition to general anaesthesia, regional anaesthesia can be performed. In this article our goal was to evaluate our anaesthesia experience in a patient who developed ischemic liver injury, and underwent surgical operations two times in a week for his upper and lower extremities we preferred combined spinal epidural anaesthesia and axillary block technique in this operation.

Keywords: Liver injury, combined spinal epidural anaesthesia, axillary block


Yonca Yanlı, Taner Tunca, Nurten Bakan. Combined Spinal Epidural Anaesthesia and Axillary Block for Upper and Lower Extremities Surgery in a Patient with Ischemic Liver Injury. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(2): 99-102

Sorumlu Yazar: Yonca Yanlı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar