Wilms Tümörü Cerrahisinde Epidural Analjezi Uygulaması: Olgu Sunumu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(2): 59-61 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.13  

Wilms Tümörü Cerrahisinde Epidural Analjezi Uygulaması: Olgu Sunumu

Meltem Türkay Aydoğmuş1, Sibel Oba1, Müge Coşkun Çelik2, İnci Paksoy1, Aslıhan Tuğ1, Burcu Çığşar3
1Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi 1. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği,İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi 2. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği,İstanbul
3Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği,İstanbul

Wilms tümörü çocukluk çağının en sık görülen malign embriyonel tümörüdür. Tedavisi cerrahi rezeksiyon, radyoterapi ve kemoterapidir. Rejyonal anestezi çocukluk çağında son yıllarda sık olarak kullanılmaktadır. İntraoperatif ekstradural analjezi çocuklarda abdominal cerrahilere stres cevabı ve genel anestezi ihtiyacını azaltır. Ayrıca ameliyat sonrası ağrı kontrolü amacı ile kullanılmaktadır. Bu olguda Wilm’s tümörü nedeni ile ameliyat edilen çocuk hastada, genel anestezi ile birlikte uyguladığımız intra-operatif devamlı epidural analjezi tekniğini sunduk.

Anahtar Kelimeler: Wilms tümörü, nefroblastom, epidural analjezi


Epidural Analgesia in the Surgery of Wilms’ Tumour: A Case Report

Meltem Türkay Aydoğmuş1, Sibel Oba1, Müge Coşkun Çelik2, İnci Paksoy1, Aslıhan Tuğ1, Burcu Çığşar3
11. Department Of Anesthesiology And Reanimation, Sisli Etfal Training And Research Hospital,Istanbul,Turkey
22. Department Of Anesthesiology And Reanimation, Sisli Etfal Training And Research Hospital,Istanbul,Turkey
3Department Of Pediatric Surgery, Sisli Etfal Training And Research Hospital,Istanbul,Turkey

Wilms tumour is the most common malignant embryonic tumour of childhood. Treatments are surgical resection, radiotherapy and chemotherapy. Regional anaesthesia for children has become more popular in recent years. Intraoperative extradural analgesia reduces stress responses to abdominal surgery and the need for general anaesthetics in infants. Regional techniques are also used for the purpose of post-operative pain control. In this case report we present the use of an intraoperative continuous epidural analgesia technique in a child who was operated for Wilms tumour under general anaesthesia.

Keywords: Wilms’ tumour, nephroblastoma, epidural analgesia


Meltem Türkay Aydoğmuş, Sibel Oba, Müge Coşkun Çelik, İnci Paksoy, Aslıhan Tuğ, Burcu Çığşar. Epidural Analgesia in the Surgery of Wilms’ Tumour: A Case Report. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(2): 59-61

Sorumlu Yazar: Meltem Türkay Aydoğmuş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar