Total Kalça Protezi İçin Uygulanan Spinal Anestezi Sonrasında Tek Taraflı Torasik Spinal Kord Yaralanması: Kader mi, Yoksa Hata mı? [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(2): 116-118 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.32967  

Total Kalça Protezi İçin Uygulanan Spinal Anestezi Sonrasında Tek Taraflı Torasik Spinal Kord Yaralanması: Kader mi, Yoksa Hata mı?

Costa Fabio1, Del Buono Romualdo1, Agrò Felice Eugenio2, Tambone Vittoradolfo3, Vitali Andrea Massimiliano4, Ricci Giovanna5
1Unit of Anesthesia, Intensive Care and Pain Management, Department of Medicine, Università Campus Bio-Medico di Roma, Rome, Italy
2Commander of the Order of Merit of the Italian Republic, Full Professor of Anesthesia and Intensive Care, Chairman of Postgraduate School of Anaesthesia and Intensive Care, Director of the Unit of Anesthesia, Intensive Care and Pain Management, Department of Medicine, Università Campus Bio-Medico di Roma, Rome, Italy
3Institute of Philosophy of Scientific and Technological Practice, Università Campus Bio-Medico di Roma, Rome, Italy
4Medical Direction of Campus Bio-Medico Hospital, Università Campus Bio-Medico di Roma, Rome, Italy
5School of Law, Università di Camerino, Camerino, Italy

Spinal anestezi total kalça protezi ameliyatı için ilk seçenektir ve hafif komplikasyonlarının yanı sıra yaşamı tehdit edecek kadar ciddi komplikasyonları da vardır. Bazı spinal kord iskemisi vakaları tanımlanmış olmasına rağmen, nöroaksiyal anestezi sonrasında nörolojik komplikasyonların insidansı net değildir. Bu çalışmada, total kalça protezi için L2-L3 spinal anestezi uygulamasının ardından gelişen tek taraflı T8-T11 spinal kord iskemi vakası sunulmaktadır. Manyetik rezonans görüntülemesi (MRI) sonucunda, sol paramediyan spinal kord hiperintens T8-T11 sinyal değişikliği bulundu. Hasar ile cerrahi arasında geçici bir epidemiyolojik bağlantının varlığı görülmektedir. Yaralanma, yara alanı ile spinal iğnenin giriş alanı arasında, anatomik yakınlık olmaksızın meydana geldi. Bu durum, sadece birinin yaralanmayı tek başına belirlemek için yeterli olmayacağı birçok faktörden kaynaklanabilir. Aynı anda hepsinin etkisiyle komplikasyon oluşabilir. Çalışmamızda sonuç öngörülemez ve kaçınılmazdı. Yetersiz tıbbi uygulamadan ziyade beklenmeyen durumlar bu sonuca yol açtılar.

Anahtar Kelimeler: Spinal kord yaralanmaları, spinal anestezi, kalça protezi artroplastisi, spinal kord iskemisi, iskemik miyelopati


Thoracic Unilateral Spinal Cord Injury After Spinal Anaesthesia for Total Hip Replacement: Fate or Mistake?

Costa Fabio1, Del Buono Romualdo1, Agrò Felice Eugenio2, Tambone Vittoradolfo3, Vitali Andrea Massimiliano4, Ricci Giovanna5
1Unit of Anesthesia, Intensive Care and Pain Management, Department of Medicine, Università Campus Bio-Medico di Roma, Rome, Italy
2Commander of the Order of Merit of the Italian Republic, Full Professor of Anesthesia and Intensive Care, Chairman of Postgraduate School of Anaesthesia and Intensive Care, Director of the Unit of Anesthesia, Intensive Care and Pain Management, Department of Medicine, Università Campus Bio-Medico di Roma, Rome, Italy
3Institute of Philosophy of Scientific and Technological Practice, Università Campus Bio-Medico di Roma, Rome, Italy
4Medical Direction of Campus Bio-Medico Hospital, Università Campus Bio-Medico di Roma, Rome, Italy
5School of Law, Università di Camerino, Camerino, Italy

Spinal anaesthesia is the most preffered anesthesia technique for total hip replacement, and its complications range from low entity (insignificant) to life threatening. The incidence of neurologic complications after neuraxial anaesthesia is not perfectly clear, although there are several described cases of spinal cord ischaemia. We present a case of unilateral T8-T11 spinal cord ischaemia following L2–L3 spinal anaesthesia for total hip replacement. Magnetic resonance imaging showed a hyperintense T8–T11 signal alteration on the leftside of paramedian spinal cord. A temporal epidemiologic linkage between the damage and the surgery seems to be present. The injury occurred without anatomical proximity between the injury site and the spinal needle entry site. This may be due to multiple contributing factors, each of them is probably not enough to determine the damage by itself; however, acting simultaneously, they could have been responsible for the complication. The result was unpredictable and unavoidable and was caused by unforeseeable circumstances and not by inadequate medical practice.

Keywords: Spinal cord injuries, spinal anaesthesia, arthroplasty, hip replacement, spinal cord ischaemia, ischaemic myelopathy


Costa Fabio, Del Buono Romualdo, Agrò Felice Eugenio, Tambone Vittoradolfo, Vitali Andrea Massimiliano, Ricci Giovanna. Thoracic Unilateral Spinal Cord Injury After Spinal Anaesthesia for Total Hip Replacement: Fate or Mistake?. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(2): 116-118

Sorumlu Yazar: Del Buono Romualdo, Italy


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar