Anaesthetic Management of Laparoscopic Surgery in Prune-Belly Syndrome: Report of Two Cases [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(3): 98-100 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.17  

Anaesthetic Management of Laparoscopic Surgery in Prune-Belly Syndrome: Report of Two Cases

Meltem Türkay Aydoğmuş, Sibel Oba, Naim Ediz, Saliha Berber, Cafer Mutlu Sarıkaş
Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anabilim Dalı İstanbul, Türkiye

Prune-Belly sendromu, karın kaslarının yokluğu, üriner sistem anormallikleri ve çift taraflı inmemiş testis üçlemesinden oluşur. Mevcut anormallikler nedeni ile cerrahi işlemlere ihtiyaç duyulabilir. Ana prognostik faktörler pulmoner hipopolazi ve son dönem böbrek yetersizliğine bağlı komplikasyonlardır. Bu hastalarda anestezi öncesi, sırasında ve sonrasında takip dikkatle yapılmalıdır. Anestezi tekniği planlanırken böbrek ve kardiyo pulmoner sistem anormallikleri göz önünde tutulmalıdır. Biz bu yazıda, laparoskopik cerrahi uygulanan Prune Belly sendromlu hastaların anestezi uygulaması için prosil LMA kullandığımız deneyimlerimizi sunduk.

Anahtar Kelimeler: Prune Belly sendromu, Laringeal Mask Airway, laparoskopik cerrahi


Laparoskopik Cerrahi Uygulanan Prune-Belly Sendromunda Anestezi Yaklaşımı: İki Olgu Sunumu

Meltem Türkay Aydoğmuş, Sibel Oba, Naim Ediz, Saliha Berber, Cafer Mutlu Sarıkaş
Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Şişli Etfal Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey

In prune-belly syndrome, which comprises the congenital triad of abdominal muscle defects, urinary tract anomalies and bilateral cryptorchidism, several surgical interventions may be needed due to these anomalies. Complications of pulmonary hypoplasia and end stage renal disease are the major prognostic factors. Pre-anaesthetic, anaesthetic and post-anaesthetic monitoring should be carefully performed in these patients. When planning the anaesthetic technique, anomalies of the renal or cardio-pulmonary system must be considered. In this case report we present the use of the Proseal LMA for anaesthetic management of two patients with prunebelly syndrome who underwent laparoscopic surgery.

Keywords: Prune-Belly syndrome, Laryngeal Mask Airway, laparoscopic surgery


Meltem Türkay Aydoğmuş, Sibel Oba, Naim Ediz, Saliha Berber, Cafer Mutlu Sarıkaş. Laparoskopik Cerrahi Uygulanan Prune-Belly Sendromunda Anestezi Yaklaşımı: İki Olgu Sunumu. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(3): 98-100

Sorumlu Yazar: Meltem Türkay Aydoğmuş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar