Posterior İnterskalen Brakiyal Pleksus Bloğu Komplikasyonu: Subdural Blok Olgusu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(3): 154-157 | DOI: 10.5222/JTAICS.2012.154  

Posterior İnterskalen Brakiyal Pleksus Bloğu Komplikasyonu: Subdural Blok Olgusu

Semih Başkan, Gonca Oğuz, Yıldız Türkoğlu, Zeynep Cengiz Süner, Süheyla Ünver
Dr Ay Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2. Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara

İnterskalen brakiyal pleksus bloğu omuz ve üst ekstremite cerrahisinin tüm tiplerinde anestezi ve analjezi sağlaması amaçlı kullanılmıştır. İnterskalen brakial pleksus bloğu uygulaması sonucu spinal, epidural ve subdural anestezi gibi ciddi komplikasyonlar tanımlanmıştır. Bu olgu sunumu, genel anestezi ile segmental mastektomi ve aksiller lenf nodu diseksiyonu uygulanan hastada omuz, üst kol ve aksiller bölge analjezisi amaçlı posterior yaklaşımla brakiyal pleksus uygulaması sonrası gelişen subdural blok komplikasyonudur.

Anahtar Kelimeler: Brakiyal pleksus, komplikasyon, subdural blok


Complication Of Posterior Interscalene Brachial Plexus Block: A Case Of Subdural Block

Semih Başkan, Gonca Oğuz, Yıldız Türkoğlu, Zeynep Cengiz Süner, Süheyla Ünver
Dr Ay Ankara Oncology Education And Research Hospital, Department Of 2. Anesthesiology, Ankara

Blockade of interscalene brachial plexus has been used to provide anesthesia and analgesia for all types of surgery of the upper extremity and shoulder. Several serious complications such as spinal, epidural and subdural anesthesia have been described as a result of interscalene brachial plexus block. This case report describes a subdural block complication, developed after attempted posterior approach brachial plexus blockade for analgesia of the shoulder, upper arm and axillary region in a patient undergoing segmental mastectomy and axillary lymph node dissection with general anesthesia.

Keywords: Brachial plexus, complication, subdural block


Semih Başkan, Gonca Oğuz, Yıldız Türkoğlu, Zeynep Cengiz Süner, Süheyla Ünver. Complication Of Posterior Interscalene Brachial Plexus Block: A Case Of Subdural Block. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(3): 154-157

Sorumlu Yazar: Gonca Oğuz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar