Spinal Anestezide kullanılan Bupivakain veya Levobupivakainin, BIS Kontrollü Sedasyonda Propofol Tüketimine Etkisinin Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(3): 120-127 | DOI: 10.5222/JTAICS.2012.120  

Spinal Anestezide kullanılan Bupivakain veya Levobupivakainin, BIS Kontrollü Sedasyonda Propofol Tüketimine Etkisinin Karşılaştırılması

Seyhan Şahin, Elvin Kesimci, Seval İzdeş, Orhan Kanbak
Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği

AMAÇ: Bu çalışmada, spinal anestezi altında BİS kontrollü propofol sedasyonunda bupivakain ile levobupivakainin eş değer dozlarının propofol gereksinimi üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Elektif alt ekstremite cerrahisi geçirecek yetmiş olguya izobarik 3 mL bupivakain (Grup B) veya levobupivakain (Grup L) ile spinal anestezi uygulandı. Spinal anestezinin beşinci dakikasında propofol infüzyonu 100 µg kg-1 dk-1’dan başlatılıp BİS 65-75 olacak şekilde titre edildi. Başlangıç zamanı (BİS 75’e düşünceye kadar geçen süre), derlenme süresi (propofol kesildikten BİS 90 olana kadar geçen süre), bu sırada tüketilen toplam propofol miktarı ile derlenme ünitesinde kalma süresi, sedasyon düzeyi (OAA/S), duyusal ve motor blok dönme zamanları kaydedildi.İstatistiksel analizde One way ANOVA, Mann Whitney-U, Student’s t and x2 testleri kullanıldı.
BULGULAR: Spinal anestezi sonrası 10. ve 15. dk.’larda BİS değerlerinin Grup B’de, Grup L’ye göre anlamlı düşük olduğu saptandı (p<0.01). Maksimum duyusal blok seviyesi Grup B’de Grup L’ye göre anlamlı yüksek, maksimum motor blok düzeyine ulaşma süresinin ise Grup L’de Grup B’ye göre anlamlı uzun olduğu belirlendi (p<0.05, p<0.001). Duyusal ve motor bloğun tam dönme süresi, derlenme süresi ve derlenmede kalış süresi Grup L’de Grup B’ye göre anlamlı olarak uzundu (p<0.05).
SONUÇ: Bupivakain BIS monitorizasyonu ile takip edilen sedasyonda propofol tüketiminden bağımsız olarak, yüksek duyusal blok seviyesi, erken motor blok başlangıcı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: spinal anesthesia, local anesthetics, bupivacaine, levobupivacaine, sedatives, propofol, sedation


Comparison of the Effects of Bupivacaine and Levobupivacaine Used in Spinal Anesthesia on Propofol Requirement in BIS Guided Sedation

Seyhan Şahin, Elvin Kesimci, Seval İzdeş, Orhan Kanbak
Ankara Atatürk Training And Research Hospital Department Of Anesthesiology And Reanimation

OBJECTIVE: This study was designed to compare the effects of equivalent doses of bupivacaine and levobupivacaine on propofol requirement in BIS guided sedation under spinal anesthesia.
METHODS: Spinal anesthesia was performed on seventy patients scheduled for elective lower limb surgery with 3 mL’s of either isobaric bupivacaine (Group B) or plain levobupivacaine (Group L). Five minutes after induction of spinal anesthesia, propofol infusion was started at 100 µg/kg/min and titrated to maintain bispectral index (BIS) score in the range of 65-75. Onset (to reach BIS ≤ 75) and recovery (the time from cessation of propofol infusion until BIS=90) time for sedation, and total propofol consumption during this time interval were recorded as well as time to recovery from sensory and motor block, length of stay (LOS) and sedation scores (OAA/S) in the postanesthesia care unit (PACU). Data were analyzed with One way ANOVA, Mann Whitney-U, Student’s t and x2 tests.
RESULTS: BIS was significantly decreased in Group B compared to Group L at 10 and 15 min after spinal anesthesia (p<0.01). The maximum sensory block level was higher, while time to reach maximum motor block level was shorter in Group B (p<0.05, p<0.001 respectively). Offset time of sensory and motor block, recovery time and LOS in PACU were significantly increased in Group L (p<0.05).
CONCLUSION: Plain bupivacaine provides higher sensory block with faster onset of motor block, independent of propofol requirement as assessed by BIS monitorization.

Keywords: spinal anesthesia, local anesthetics, bupivacaine, levobupivacaine, sedatives, propofol, sedation


Seyhan Şahin, Elvin Kesimci, Seval İzdeş, Orhan Kanbak. Comparison of the Effects of Bupivacaine and Levobupivacaine Used in Spinal Anesthesia on Propofol Requirement in BIS Guided Sedation. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(3): 120-127

Sorumlu Yazar: Elvin Kesimci, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar