Antikoagülan Tedaviye Bağlı Farinks Hematomu: Olgu Sunumu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(5): 287-289 | DOI: 10.5152/TJAR.2012.007  

Antikoagülan Tedaviye Bağlı Farinks Hematomu: Olgu Sunumu

Menşure Kaya, Müge Ceylan, Sevil Nesteren Koçak, Özgür Yıldırım, Hamit Erdal Eskiçırak, Ayşe Nihal Kadıoğulları
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 1. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Antikoagülan tedaviye bağlı üst hava yolu obstrüksiyonu oluşturan kanama olgularının çoğunluğu retrofaringeal, sublingual, submandibular ve nadiren laringeal yerleşimlidir. Olgular çoğunlukla konservatif yöntemlere cevap verirken bazen endotrakeal entübasyon ve acil trakeotomi gerekir. Biz acil servise kardiyopulmoner arrest ile başvuran ve varfarin kullanımına bağlı farinks hematomu nedeniyle gelişen asfiksi olgusunu sunuyoruz.
Kırk sekiz yaşında kadın hasta boğaz ağrısı ve yutkunmada güçlük yakınması ile sabah acil servise başvurmuş. orofarinks muayenesi sonrası hasta kulak-burun-boğaz polikliniğine yönlendirilmiştir. Ancak hasta, aynı gün akşam kardiyopulmoner arrest ile acil servise getirildi. Doğrudan laringoskopisinde farinks arka duvarında kitle-hematom görüntüsü mevcuttu. Tekrarlayan entübasyon girişimleri başarısız oldu. Laringeal maske uygulanmasına rağmen ventile edilemedi ve acil trakeostomi açıldı. Anamnezde, hastanın mitral darlık nedeniyle varfarin kullandığı öğrenildi. INR değerleri ölçülemeyecek kadar yüksekti. Taze donmuş plazma ve K vitamini tedavisi başlandı. Beyin ve boyun bilgisayarlı tomografi taramasında, yaygın beyin ödemi ve farinkste hava yolunu tama yakın kapatan kanama–kitle ayrımı yapılamayan lezyon tespit edildi. İkinci gün hastanın böbrek fonksiyonları bozuldu ve hipernatremi gelişti. Hasta beşinci gün çoklu organ yetersizliği nedeniyle kaybedildi.
Antikoagülan kullanan ve boğaz ağrısı, odinofaji, disfaji, seste boğuklaşma septomları ile başvuran hastalarda farinks hematomu ekarte edilmelidir. Erken tanı konservatif tedavinin başarısını artırır ve uzayan hava yolu girişimlerini önleyerek hayat kurtarıcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Varfarin, hava yolu tıkanması, kardiyopulmoner arest


Pharyngeal Hematoma Secondary to Anticoagulant Therapy: Case Report

Menşure Kaya, Müge Ceylan, Sevil Nesteren Koçak, Özgür Yıldırım, Hamit Erdal Eskiçırak, Ayşe Nihal Kadıoğulları
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Education And Research Hospital, I.department Of Anesthesiology And Reanimation, Ankara

Hematomas secondary to anticoagulant therapy, inducing upper airway obstruction, are mostly located in the retropharyngeal, sublingual, submandibular and, rarely, laryngeal space. Most are managed conservatively but sometimes endotracheal intubation and emergency tracheotomy are necessary. We report a case of asphyxia due to a pharyngeal hematoma secondary to warfarin use, admitted to the emergency service with cardiopulmonary arrest.
A 48 year-old woman presented at the emergency service with sore throat and difficulty in swallowing in the morning. After evaluation of the oropharynx, she was referred to the ear-nose throat clinic. However, on the same day, she presented at the emergency service with cardiopulmonary arrest. Direct laryngoscopy revealed a posterior pharyngeal mass or hematoma. Repeated intubation attempts failed. Despite the application of a laryngeal mask, she could not be ventilated and an emergency tracheostomy was performed. In her medical history, it was learned that she was taking warfarin for mitral stenosis. INR values were unmeasurably high. Fresh frozen plasma and vitamin K treatment were started. A computed tomography scan of the neck and cranium revealed extensive cerebral edema and a lesion in the pharynx, not distinguishable between bleeding and tumor and almost completely obstructing the airway. On the second day, her renal function deteriorated and she developed hypernatremia. The patient died due to multiorgan failure on the 5th day.
In patients using anticoagulants and presenting with symptoms like sore throat, odynophagia, dysphagia and hoarseness, pharyngeal hematoma should be excluded. Early diagnosis increases the success of conservative treatment and can be life-saving by preventing prolonged airway attempts.

Keywords: Warfarin, airway obstruction, cardiopulmonary arrest


Menşure Kaya, Müge Ceylan, Sevil Nesteren Koçak, Özgür Yıldırım, Hamit Erdal Eskiçırak, Ayşe Nihal Kadıoğulları. Pharyngeal Hematoma Secondary to Anticoagulant Therapy: Case Report. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(5): 287-289

Sorumlu Yazar: Menşure Kaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar