Kardiyak Arest Geçiren Eklamptik Hastada Gelişen Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu; Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(1): 50-53 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.26817  

Kardiyak Arest Geçiren Eklamptik Hastada Gelişen Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu; Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Mehtap Honca, Aytaç Polat, Eyüp Horasanlı
Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği,ankara

Posterior reversible ensefalopati sendromu (PRES), hipertansiyon, başağrısı, nöbetler ve görsel bozuklukla karakterize bir hastalıktır. PRES’in nedenleri; ağır hipertansiyon, preeklampsi, eklampsi, sepsis, renal ve otoimmün hastalıklar, immünosupresif ve sitotoksik ajanların kullanımıdır. Sendromun tanısı zor olabilir. Bu nedenle klinik ve radyolojik bulgular birlikte değerlendirilmelidir. Bu bildiride, PRES tanısı alan, 19 yaşında 32 haftalık gebe eklamptik hasta literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Posterior reversible ensefalopati sendromu, eklampsi, gebelik


Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome in an Eclamptic Patient After Cardiac Arrest; Case Report and Literature Review

Mehtap Honca, Aytaç Polat, Eyüp Horasanlı
Kecioren Training And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Ankara

Posterior reversible encephalopaty (PRES) is a disorder characterized by hypertension, headache, seizures and visual impairment. Causes of PRES include; severe hypertension, pre-eclampsia or eclampsia, sepsis, history of renal and autoimmune diseases and use of immunosuppressive or cytotoxic agents. Diagnosis of the sendrom can be difficult. For this reason clinical and radiological findings should be evaluated together. In this report, a 19-years old, 32 week pregnant eclamptic woman, who had been diagnosed with PRES is presented with discussing the relevant literature

Keywords: Posterior reversible encephalopathy syndrome, eclampsia, pregnancy


Mehtap Honca, Aytaç Polat, Eyüp Horasanlı. Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome in an Eclamptic Patient After Cardiac Arrest; Case Report and Literature Review. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(1): 50-53

Sorumlu Yazar: Mehtap Honca, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar