Laparoskopik Feokromasitoma Cerrahisinde Perioperatif Şiddetli Hipertansiyonun Yönetimi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(1): 47-49 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.25993  

Laparoskopik Feokromasitoma Cerrahisinde Perioperatif Şiddetli Hipertansiyonun Yönetimi

Mehmet Ali Erdoğan, Muharrem Uçar, Ahmet Selim Özkan, Ülkü Özgül, Mahmut Durmuş
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Malatya

Feokromasitoma, kromafin dokuda türeyen ve katekolamin üreten vasküler bir tümördür. Kontrolsüz katekolamin salgılamasına bağlı şiddetli hipertansiyon, miyokard infarktüsü ve aort disseksiyonu gibi ölümcül kardiyovasküler komplikasyonlar gelişebilir. Katekolaminlerin bu yıkıcı sekresyonu indüksiyon sırasında, perioperatif dönemde ve cerrahi manüplasyonla oluşabileceğinden anestezi yönetiminin her aşaması hayati önem arz etmektedir. Bu sunuda; laparoskopik feokromasitoma rezeksiyonu planlanan olgunun preoperatif hazırlığı ile perioperatif şiddetli ve inatçı hipertansiyon atağının α adrenerjik blokaj, β adrenerjik blokaj, sodyum nitroprussid ve remifentanil kombinasyonuyla yöneltilmesini sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Feokromasitoma, hipertansiyon, anestezi


Perioperative Management of Severe Hypertension during Laparoscopic Surgery for Pheochromocytoma

Mehmet Ali Erdoğan, Muharrem Uçar, Ahmet Selim Özkan, Ülkü Özgül, Mahmut Durmuş
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Malatya, Turkey

Phaeochromocytoma is a catecholamine-secreting vascular tumour that is derived from chromaffin cell. Lethal cardiovascular complications, such as serious hypertension, myocardial infarction and aortic dissection, may occur because of uncontrolled catecholamine release. Each stage of anaesthesia management has vital importance because of this destructive catecholamine secretion that may occur during induction, perioperative stage and surgical manipulation. In this study, we report regarding the preoperative preparation and severe, persistent hypertension attack management with a combination of α-adrenergic blockade, β-adrenergic blockade, sodium nitroprusside and remifentanil in a patient who underwent laparoscopic surgery for phaeochromocytoma.

Keywords: Phaeochromocytoma, hypertension, anaesthesia


Mehmet Ali Erdoğan, Muharrem Uçar, Ahmet Selim Özkan, Ülkü Özgül, Mahmut Durmuş. Perioperative Management of Severe Hypertension during Laparoscopic Surgery for Pheochromocytoma. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(1): 47-49

Sorumlu Yazar: Mehmet Ali Erdoğan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar