Yüksek Riskli Hastada Abdominal Aort Anevrizmasinin Endovasküler Tamiri İçin Sürekli Spinal Anestezi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(2): 123-125 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.24482  

Yüksek Riskli Hastada Abdominal Aort Anevrizmasinin Endovasküler Tamiri İçin Sürekli Spinal Anestezi

Kadir Özyılmaz1, Özgür Yağan2, Nilay Taş2, Volkan Hancı3
1Ordu Devlet Hastanesi, Ordu
2Ordu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ordu
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir

Endovascular aneurysm repair (EVAR) is increasingly being used in abdominal aortic aneurysm (AAA) treatment, as it is less invasive than open surgery. A wide range of anaesthetic types, such as general anaesthesia, neuroaxial blocks and local anaesthesia, have been shown to be appropriate for the EVAR procedure. In the continuous spinal anaesthesia (CSA) method, the local anaesthetic may be titrated through a catheter placed in the subarachnoid space, allowing better control of the anaesthetic level and a reduction in potential haemodynamic side effects. Our aim is to present CSA as a successful anaesthetic technique for EVAR in an AAA patient with severe co-existing diseases.

Anahtar Kelimeler: Abdominal aort anevrizması, endovasküler onarım, sürekli spinal anestezi, yüksek riskli hasta


Continuous Spinal Anaesthesia for Endovascular Repair of Abdominal Aortic Aneurysm in High-Risk Patient

Kadir Özyılmaz1, Özgür Yağan2, Nilay Taş2, Volkan Hancı3
1Ordu State Hospital, Ordu, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Ordu University Faculty of Medicine, Ordu, Turkey
3Department of Anaesthesiology and Reanimation, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

Endovasküler anevrizma tamiri (EVAR), abdominal aort anevrizmalarının (AAA) tedavisinde açık cerrahiye oranla daha az invazif olması nedeniyle giderek daha fazla oranda uygulanmaktadır. Genel anestezi, nöroaksiyal bloklar ve lokal anestezi gibi çeşitli anestezi tiplerinin EVAR için uygunluğu gösterilmiştir. Sürekli Spinal Anestezi (SSA) tekniğinde, lokal anestetiğin subaraknoid alana ilerletilmiş bir kateter yoluyla titre edilerek verilmesi, anestezi seviyesinin daha iyi kontrolüne ve olası hemodinamik yan etkilerin azalmasına neden olabilir. Biz de ciddi yandaş hastalıklara sahip AAA olgumuzda, EVAR için başarılı bir anestezi tekniği olarak SSA uygulamamızı sunmayı amaçladık.

Keywords: Abdominal aortic aneurysm, endovascular repair, continuous spinal anaesthesia, high-risk patient


Kadir Özyılmaz, Özgür Yağan, Nilay Taş, Volkan Hancı. Continuous Spinal Anaesthesia for Endovascular Repair of Abdominal Aortic Aneurysm in High-Risk Patient. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(2): 123-125

Sorumlu Yazar: Özgür Yağan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar