Brugada Sendromlu Hastada Anestezi Yönetimi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(2): 96-98 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.22230  

Brugada Sendromlu Hastada Anestezi Yönetimi

Halide Hande Şahinkaya1, Erdem Yaşar2, Zeki Tuncel Tekgül1, Burcu Özalp Horsanalı1, Ertaç Özeroğlu1
1Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, İzmir
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Ankara

Brugada Sendromu, malign aritmilere yatkınlığı olan, elektrokardiyografide (EKG) sağ dal bloğu ve sağ prekordiyal derivasyonlarda (V1-3) kalıcı ST segment elevasyonu bulunan, yapısal kalp hastalığı olmayan, etiyolojisi belirlenememiş bir hastalıktır. Biz bu yazıda, preoperatif anestezi değerlendirmesi sırasında annesinin kalp nedenli erken yaşta ölümü tespit edilen 35 yaşında asemptomatik Brugada sendromlu hastada anestezi yönetimini tartışmayı amaçladık. Sonuçta, anestezi değerlendirmesinde özgeçmişin detaylı sorgulanması, laboratuvar ve görüntüleme tetkik sonuçlarının dikkatli incelenmesi birçok hastalığın erken tanısında yarar sağladığı gibi iyi bir anestezi yönetiminin de temelini oluşturur düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, ani kardiyak ölüm, Brugada Sendromu, ST yüksekliği


Anaesthetic Management of a Patient with Brugada Syndrome

Halide Hande Şahinkaya1, Erdem Yaşar2, Zeki Tuncel Tekgül1, Burcu Özalp Horsanalı1, Ertaç Özeroğlu1
1Clinic of Anaesthesiology, Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Algology, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey

Brugada Syndrome is a condition with an undetermined aetiology and a tendency for malignant arrhythmias, an electrocardiographic pattern of a right bundle branch block with persistent ST segment elevation in the right precordial leads (V1–V3) and no association with structural heart disease. We aimed to discuss the anaesthetic management of an asymptomatic 35-year-old patient with Brugada syndrome who had been diagnosed during the pre-anaesthetic assessment because of the family history of the early sudden cardiac death of his mother. As a result, we believe that detailed patient history and careful examination of laboratory tests and electrocardiography are crucial for early diagnosis of some diseases and for successful anaesthetic management.

Keywords: Anaesthesia, sudden cardiac death, Brugada syndrome, ST segment elevation


Halide Hande Şahinkaya, Erdem Yaşar, Zeki Tuncel Tekgül, Burcu Özalp Horsanalı, Ertaç Özeroğlu. Anaesthetic Management of a Patient with Brugada Syndrome. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(2): 96-98

Sorumlu Yazar: Halide Hande Şahinkaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar