Olgu Sunumu: Düşük Doz Lidokain Konvülziyon Yapar mı? [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(2): 106-108 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.21043  

Olgu Sunumu: Düşük Doz Lidokain Konvülziyon Yapar mı?

Meltem Ayas, Berrin Işık
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara Türkiye

Anestezi pratiğinde lidokain lokal ve rejyonel anestezinin yanı sıra entübasyona hemodinamik yanıtı baskılamak amacıyla da yaygın olarak kullanılmaktadır. Güvenli doz aralığında kullanımı önerilmekte olup, doz aşımı halinde sistemik entoksikasyon, santral sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem toksisitesi görülmektedir. Toksik tablo konvülsiyon, kardiyovasküler çöküş ya da koma şeklinde ortaya çıkabilir.
Bu yazıda retina dekolmanı nedeniyle genel anestezi altında vitrektomi planlanan hastada entübasyona bağlı hemodinamik yanıtı baskılamak amacıyla intravenöz verilen 1 ml kg-1 %1’lik lidokain sonrası ortaya çıkan konvülziyon olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Lidokain, toksisite, konvülziyon


Case Report: Does Low Dose Lidocaine Cause Convulsions?

Meltem Ayas, Berrin Işık
Gazi University Faculty Of Medicine, Department Of Anaesthesiology, Ankara, Turkey

In anaesthesiology practice lidocaine is used commonly for local and regional anaesthesia as well as to decrease hemodynamic response to intubation.
Lidocain usage within the safe dose range is suggested and in case of overdose; systemic intoxication, central nervous system and cardiovascular system toxicty may occur. Convulsions, cardiac collapse and coma are reported related to overdoses of lidocain.
In this report; the convulsion event which occured after injection of intravenous 1 mg kg-1 %1 lidocaine to inhibit intubation-related hemodynamic side effect in patients scheduled for vitrectomy under general anaesthesia due to retinal detachment is presented.

Keywords: Lidocaine, toxicity, convulsion


Meltem Ayas, Berrin Işık. Case Report: Does Low Dose Lidocaine Cause Convulsions?. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(2): 106-108

Sorumlu Yazar: Meltem Ayas, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar