Amantadin subaraknoid kanamalarda nörokognitif fonksiyonları iyileştiriyor mu? Bir ön çalışma [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. Baskıdaki Makaleler: TARD-20280

Amantadin subaraknoid kanamalarda nörokognitif fonksiyonları iyileştiriyor mu? Bir ön çalışma

Eren Fatma Akcil1, Ozlem Korkmaz Dilmen1, Hayriye Vehid2, Yusuf Tunali1
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı

Amaç: Anevrizmalara bağlı subaraknoid kanamalarda, kanamanın yeri ve derecesine göre motor ve nörokognitif fonksiyonlar değişik derecelerde etkilenebilmektedir. Amantadinin kafa travması sonrası nörokognitif fonksiyonları iyileştirmedeki etkisi bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, amantadinin anevrizmaya bağlı subaraknoid kanamalarda kanamadan sonraki 6 ay süresince nörokognitif fonksiyonlardaki iyileşme üzerine etkilerini değerlendirmektir.
Yöntemler: Bu çalışma nöroyoğun bakıma anevrizmal subaraknoid kanama tanısıyla kabul edilen 12 hastada yapıldı. Grup A’da (n=5) standart subaraknoid kanama tedavisinin yanında 30 gün boyunca amantadin verilirken, Grup C’de sadece standart tedavi uygulandı (n=7). Nörokognitif fonksiyonlar; amantadin başlandığında, beşinci günde, üçüncü ve altıncı ayda “coma recovery scale-revisited” ve “disability rating scale” ile değerlendirildi. Bu çalışmanın primer sonlanım noktası, anevrizmaya bağlı subaraknoid kanaması olan hastalarda, standart tedaviye amantadin eklenmesinin kanama sonrası 6 ay süresince nörokognitif fonksiyonlardaki iyileşme üzerine olan etkilerini standart tedaviyle karşılaştırmaktır.
Bulgular: Bu çalışma, anevrizmaya bağlı subaraknoid kanaması olan hastalarda, standart tedaviye amantadin eklendiğinde, kanama sonrası 6 ay süresince nörokognitif fonksiyonlardaki iyileşmenin, standart tedaviye göre daha iyi olabileceğini gösterdi.
Sonuç: Subaraknoid kanamalarda, standart tedaviye amantadine eklenmesinin nörokognitif fonksiyonlarda iyileşmeye olumlu katkısı bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Amantadin, subaraknoid kanama, coma recovery scale-revisited, disability rating scale


Can amantadine ameliorate neurocognitive functions after subarachnoid hemorrhage? A preliminary study

Eren Fatma Akcil1, Ozlem Korkmaz Dilmen1, Hayriye Vehid2, Yusuf Tunali1
1University of Istanbul, Cerrahpasa School of Medicine, Department of Anesthesiology And Reanimation
2University of Istanbul, Cerrahpasa School of Medicine, Department of Biostatistics

Objective: Aneurysmal subarachnoid hemorrhage (SAH) may have devastating effects on patients. Motor and neurocognitive impairments may arise depending on the location and grade of the SAH. Although the effects of amantadine on neurocognitive function after traumatic brain injury are widely studied, their effects on human SAH recovery are not. The aim of the present study is to evaluate how amantadine influences improvement of neurocognitive function in patients with aneurysmal SAH over a period of six months.
Methods: This preliminary study included 12 patients admitted to neuro-intensive care unit with aneurysmal SAH. Group A (n=5) received the standard treatment for SAH and amantadine for thirty days, and Group C (n=7) received only the standard treatment. Neurocognitive functions were evaluated with coma recovery scale-revisited and disability rating scale on the first and fifth days and at the third and sixth months after admission. The main endpoint of the present study is to compare the effects of amantadine in combination with the standard treatment to the standard treatment on neurocognitive function of SAH patients over 6 months.
Results: This study showed that amantadine administration with the standard treatment during the early period of SAH may improve recovery compared to the standard treatment alone.
Conclusion: Amantadine alongside the standard treatment can ameliorate neurocognitive functions after subarachnoid hemorrhage.


Keywords: Amantadine, subarachnoid hemorrhage, coma recovery scale-revisited, disability rating scale.
Sorumlu Yazar: Eren Fatma Akcil, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar