Amantadin subaraknoid kanamalarda nörokognitif fonksiyonları iyileştiriyor mu? Bir ön çalışma [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(2): 100-107 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.20280  

Amantadin subaraknoid kanamalarda nörokognitif fonksiyonları iyileştiriyor mu? Bir ön çalışma

Eren Fatma Akcil1, Ozlem Korkmaz Dilmen1, Hayriye Vehid2, Yusuf Tunali1
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı

Amaç: Anevrizmalara bağlı subaraknoid kanamalarda, kanamanın yeri ve derecesine göre motor ve nörokognitif fonksiyonlar değişik derecelerde etkilenebilmektedir. Travmatik beyin hasarı sonrası amantadinin nörokognitif fonksiyonlar üzerine etkisi geniş olarak çalışılmış olsa da, bildiğimiz kadarıyla insanlarda sunaraknoid kanama sonrası iyileşmeye etkisi çalışılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, amantadinin anevrizmaya bağlı subaraknoid kanamalarda kanamadan sonraki 6 ay süresince nörokognitif fonksiyonları nasıl etkilediğini değerlendirmektir.
Yöntemler: Bu ön çalışma anevrizmal sunaraknoid kanama tanısıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nöroyoğun bakım ünitesine kabul edilen 12 hastayı içermektedir. Grup A’da (n=5) standart subaraknoid kanama tedavisinin yanında 30 gün boyunca amantadin verilirken, Grup C’de sadece standart tedavi uygulandı (n=7). Nörokognitif fonksiyonlar; amantadin başlandığında, beşinci günde, üçüncü ve altıncı ayda “coma recovery scale-revisited” ve “disability rating scale” ile değerlendirildi. Bu çalışmanın primer sonlanım noktası, anevrizmaya bağlı subaraknoid kanaması olan hastalarda, standart tedaviye amantadin eklenmesinin kanama sonrası 6 ay süresince nörokognitif fonksiyonlardaki iyileşme üzerine olan etkilerini standart tedaviyle karşılaştırmaktır.
Bulgular: Bu çalışma, anevrizmaya bağlı subaraknoid kanaması olan hastalarda, standart tedaviye amantadin eklendiğinde, kanama sonrası 6 ay süresince nörokognitif fonksiyonlardaki iyileşmenin, standart tedaviye göre daha iyi olabileceğini gösterdi.

Sonuç: Subaraknoid kanamalarda standart tedaviye amantadin eklenmesinin nörokognitif fonksiyonlarda iyileşmeye olumlu katkısı bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Amantadin, subaraknoid kanama, nörokognitif fonksiyonlar


Can amantadine ameliorate neurocognitive functions after subarachnoid hemorrhage? A preliminary study

Eren Fatma Akcil1, Ozlem Korkmaz Dilmen1, Hayriye Vehid2, Yusuf Tunali1
1University of Istanbul, Cerrahpasa School of Medicine, Department of Anesthesiology And Reanimation
2University of Istanbul, Cerrahpasa School of Medicine, Department of Biostatistics

Objective: Aneurysmal subarachnoid haemorrhage (SAH) may have devastating effects on patients. Motor and neurocognitive impairments may arise depending on the location and grade of the SAH. Although the effects of amantadine on neurocognitive function after traumatic brain injury have been widely studied to the best of our knowledge, their effects on recovery from SAH in humans have not been studied. The present study aimed to evaluate how amantadine influences improvement in neurocognitive function in patients with aneurysmal SAH over a period of six months.
Methods: This preliminary study included 12 patients with aneurysmal SAH who were admitted to the neurointensive care unit of Cerrahpasa Faculty of Medicine. Patients in Group A (n=5) received the standard treatment for SAH and amantadine for 30 days after admission, and those in Group C (n=7) received only the standard treatment. Neurocognitive function was evaluated using the Coma Recovery Scale-Revised and Disability Rating Scale on the first and fifth days and at the third and sixth months after admission. The primary endpoint of the present study was to compare the effects of amantadine in combination with the standard treatment to those of the standard treatment alone on the neurocognitive function of patients with SAH for over 6 months.
Results: Compared to the standard treatment alone, amantadine administration with the standard treatment during the early period of SAH may improve recovery.
Conclusion: Amantadine along with the standard treatment can ameliorate neurocognitive function after SAH.

Keywords: Amantadine, subarachnoid haemorrhage, neurocognitive functions


Eren Fatma Akcil, Ozlem Korkmaz Dilmen, Hayriye Vehid, Yusuf Tunali. Can amantadine ameliorate neurocognitive functions after subarachnoid hemorrhage? A preliminary study. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(2): 100-107

Sorumlu Yazar: Eren Fatma Akcil, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar