Difüzyon MRG Serebral Yağ Embolisinde Hayat Kurtarıcı Araçtır: Olgu Sunumu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(5): 294-296 | DOI: 10.5152/TJAR.2012.009  

Difüzyon MRG Serebral Yağ Embolisinde Hayat Kurtarıcı Araçtır: Olgu Sunumu

Mesut Mete1, Mehmet Savran1, Yusuf Kurtuluş Duransoy2, Mehmet Selçuki2
1Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi Nöroşirürji Kliniği
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı

Serebral Yağ Emboli Sendromu; uzun kemik kırıklarına bağlı ortaya çıkan nadir ve öldürücü bir komplikasyondur.Nörolojik semptomlar değişken olup klinik tanısı zor ve hastaların %0,9-2,2 sinde görülür. Burada 19 yaşında kafa travması olmaksızın sol femoral şaft ve tibia kırıkları olan, travma sonrası 17. saatte 3 kez epileptik nöbeti olan erkek hasta sunulmuştur. Hastanın hipokisi mevcuttu. Çektirilen PA-AC grafisi ve AC tomografisi normaldi. T2 ve Difüzyon MRG’lerde multipl bilateral bazal ganglionlarda hiperintens lezyonlar saptandı. Bu görünümün multipl mikroembolilere bağlı olduğunu düşündük. Hasta klinik kötüleşme sonrası entübe edildi. Hastaya heparin, asetilsalisilik asit, mannitol ve kortikosteroid uygulandı. Ertesi gün sol femoral şaft kırığı ve tibia kırığı için opere edilen hastada klinik düzelme görüldü. Difüzyon MRG Serebral Yağ Embolisi tanı algoritminde ilk basamakta düşünülmelidir. Bu tür hastalar erken tanı ve uygun tedavi ile nörolojik düzelme göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Difüzyon MRG, yağ embolisi, epilepsi, kemik kırıkları


Diffusion Weighted MRI May be a Life Saving Tool in Cerebral Fat Embolism: Report of a Case

Mesut Mete1, Mehmet Savran1, Yusuf Kurtuluş Duransoy2, Mehmet Selçuki2
1Clinic Of Neurosurgery, Dr. İ. Şevki Atasagun State Hospital, Nevşehir, Turkey
2Department Of Neurosurgery, Faculty Of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey

Cerebral fat embolism syndrome is a rare, but potentially lethal, complication of long bone fractures. Neurological symptoms are variable, the clinical diagnosis is difficult and occurs in only 0.9-2.2% of these cases. A 19 yearold male with no head injury suffered 3 epileptic seizures 17 hours after left femoral shaft and left tibia fractures. He had hypoxia. Chest x-ray and thoracic computed tomography (CT) were normal. T2 and diffusion weighted magnetic resonance imaging (MRI) showed multiple hyperintesity within the bilateral basal ganglia. We thought that this indicated areas with multiple microemboli. He was intubated after clinical deteriotation. Heparin, acetylsalicylic acid, mannitol and corticosteroids were administered, he was operated on next morning for left femoral shaft and left tibia fractures and he showed neurological improvement after 24 hours. Diffusion weighted MRI of the brain should become the first step in the diagnostic algorithm of cerebral fat embolism and patients have neurological improvement with early diagnosis and appropriate management.

Keywords: Diffusion MRI, fat embolism, epilepsy, bone fractures


Mesut Mete, Mehmet Savran, Yusuf Kurtuluş Duransoy, Mehmet Selçuki. Diffusion Weighted MRI May be a Life Saving Tool in Cerebral Fat Embolism: Report of a Case. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(5): 294-296

Sorumlu Yazar: Mesut Mete, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar