Kartagener Sendromlu Hastada Torasik Anestezik Yaklaşım [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(5): 290-293 | DOI: 10.5152/TJAR.2012.008  

Kartagener Sendromlu Hastada Torasik Anestezik Yaklaşım

Mehtap Tunç, Hilal Günal Sazak, Zeki Cengiz, Şaziye Şahin
Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Kartagener sendromu bronşektazi, sinüzit ve situs inversusla karakterize otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. Bu yazıda kombine genel ve torakal epidural anestezi altında pulmoner rezeksiyon yapılan Kartagener sendromu ve bronşektazisi olan hastamız sunuldu. Bu nadir hastalıkta akciğer izolasyon teknikleri; hastaya ve anesteziste göre değişmektedir. Olgumuzda; sol orta ve alt lobektomi için sağ ana bronşa, sol çift lümenli tüpün bronşiyal lümeni sağda olacak şekilde yerleştirildi. Toraks cerrahisi geçiren KGS’li hastada sevofluran ile kombine genel ve torakal epidural anestezinin avantajları ve uygun anestezik yaklaşımlar tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Kartagener sendromu, anestezi, torasik cerrahi, sevofluran


Thoracic Anesthetic Management of a Patient with Kartagener’s Syndrome

Mehtap Tunç, Hilal Günal Sazak, Zeki Cengiz, Şaziye Şahin
Department Of Anesthesiology And Reanimation, Atatürk Chest Disease And Thoracic Surgery Education And Research Hospital, Ankara, Turkey

Kartagener’s syndrome (KGS) is an autosomal recessive disorder characterized by the triad of bronchiectasis, sinusitis and situs inversus. In this report we present a patient with KGS and bronchiectasis, who underwent pulmonary resection under thoracic epidural anesthesia (TEA) combined with general anesthesia (GA). Lung isolation techniques vary with respect to the patient and anesthesiologist in this rare disorder. We placed a left sided double lumen tube (DLT) with the bronchial lumen on the right for left -sided middle and lower lobectomy in this case. The appropriate anesthetic approaches and advantages of the TEA combined with sevoflurane in patients with KGS undergoing thoracic surgery are discussed.

Keywords: Kartagener syndrome, anesthesia, thoracic surgery, sevoflurane


Mehtap Tunç, Hilal Günal Sazak, Zeki Cengiz, Şaziye Şahin. Thoracic Anesthetic Management of a Patient with Kartagener’s Syndrome. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(5): 290-293

Sorumlu Yazar: Mehtap Tunç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar