Akciğer Transplantasyonu Sonrası Primer Greft Disfonksiyonu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(6): 418-423 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.16443  

Akciğer Transplantasyonu Sonrası Primer Greft Disfonksiyonu

Gülbin Töre Altun, Mustafa Kemal Arslantaş, İsmail Cinel
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Primer greft disfonksiyonu (PGD), akciğer nakli sonrası karşılaşılan, mortalite ve morbiditenin en önemli nedeni olan, akut akciğer hasarının ciddi bir formudur. Yaygın alveol hasarı ve akciğer ödemi nedeniyle progresif hipoksemiye yol açan radyolojik olarak pulmoner infiltrasyon ile karakterize bir klinik tablodur. İskemi ve reperfüzyon nedeniyle oluşan inflamatuvar ve immünolojik yanıt patofizyolojide önemli rol oynamaktadır. PGD riskini en aza indirmek amacıyla; iskemi süresinin azaltılması, reperfüzyonun optimizasyonu, prostaglandin seviyelerinin düzenlenmesi, hemodinaminin kontrolü, hormon replasmanı, ventilatör yönetimi ve donör akciğeri hazırlama stratejileri üzerinde yapılan araştırmalarda bazı prosedürler önerilmektedir. Bu derlemede PGD’nin epidemiyolojisi, patofizyolojisi, moleküler ve genetik belirteçler ile teknik gelişmeler irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Primer greft disfonksiyonu, akut akciğer hasarı, akciğer nakli, erken greft disfonksiyonu, iskemi-reperfüzyon hasarı


Primary Graft Dysfunction after Lung Transplantation

Gülbin Töre Altun, Mustafa Kemal Arslantaş, İsmail Cinel
Department of Anaesthesiology and Reanimation, Marmara University, Istanbul, Turkey

Primary graft dysfunction (PGD) is a severe form of acute lung injury that is a major cause of early morbidity and mortality encountered after lung transplantation. PGD is diagnosed by pulmonary oedema with diffuse alveolar damage that manifests clinically as progressive hypoxemia with radiographic pulmonary infiltrates. Inflammatory and immunological response caused by ischaemia and reperfusion is important with regard to pathophysiology. PGD affects short- and long-term outcomes, the donor organ is the leading factor affecting these adverse ramifications. To minimize the risk of PGD, reduction of lung ischaemia time, reperfusion optimisation, prostaglandin level regulation, haemodynamic control, hormone replacement therapy, ventilator management are carried out; for research regarding donor lung preparation strategies, certain procedures are recommended. In this review, recent updates in epidemiology, pathophysiology, molecular and genetic biomarkers and technical developments affecting PGD are described.

Keywords: Primary graft dysfunction, acute lung injury, lung transplantation, early graft dysfunction, ischaemia reperfusion injury


Gülbin Töre Altun, Mustafa Kemal Arslantaş, İsmail Cinel. Primary Graft Dysfunction after Lung Transplantation. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(6): 418-423

Sorumlu Yazar: İsmail Cinel, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar