Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Uzmanlık Öğrencisi Doktorların Ventilatör İlişkili Pnömoninin (VİP) Önlenmesi ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(4): 202-211 | DOI: doi: 10.5222/JTAICS.2012.202  

Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Uzmanlık Öğrencisi Doktorların Ventilatör İlişkili Pnömoninin (VİP) Önlenmesi ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Nezihe Ferah Dönmez1, Dilek Kanyılmaz2, Civan Tiryaki1, Sibel Yılmaz1, Bayazit Dikmen1
1SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği
2SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi

AMAÇ: Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP), entübasyondan 48 saat sonra gelişen pnömoni olarak tanımlanabilir.(1) Amaç, anestezi yoğun bakımlarında çalışan uzmanlık öğrencisi doktorların VİP gelişimini önleme konusunda önerilmiş ve incelenmiş yöntemlere ilişkin bilgi birikimlerini değerlendirmektir
YÖNTEMLER: Yirmi soruluk bir anket hazırlanmış ve kullanılmıştır. Anket soruları araştırmacı tarafından yüz yüze görüşülerek uygulanmış ve yanıtlar kaydedilmiştir. Veriler PASW Statistics 18.0 SPSS programında değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Doğru yanıtlar 100 üzerinden değerlendirilmiş ve katılımcıların aldıkları puan ortalaması 49.5±13.2 olarak bulunmuştur. Katılımcıların çalışma yıllarına göre bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0.484). Katılımcıların % 65.8’i entübasyonda orotrakeal yolun seçilmesi gerektiğini, % 50’si ventilatör devresini, görünür kirlilik olmadıkça her yeni hastada değiştirmenin yeterli olduğunu, % 77’si ısı ve nem değiştiricili nemlendiricilerin kullanılması gerektiğini bilirken, bunların değiştirilme sıklığı ile ilgili soruda oran % 18.4’de kalmaktadır. Yüzde 76.3’ü önlük, eldiven ve maskenin birlikte, kullanılması gerektiğini, % 90.7’si her girişimden önce ve sonra el yıkanması gerektiğini ve % 72.4’ü subglottik sekresyonlarının aspirasyonunun VİP riskini azalttığını bilmiştir. Kinetik yatakların kullanımının VİP riskini azalttığını % 38.2’si bilirken, % 64.4’ü ise yarı oturur pozisyon verilmesinin VİP riskini azalttığını bilmiştir. Proflaktik antibiyotik kullanımının VİP riskini değiştirmediğini katılımcılarımızın % 68.4’ü bilirken, orofaringeal kolonizasyonun günde en az bir kez ağız bakımı yapılarak engellenmesi gerektiğini % 86.8 katılımcı bilmektedir.
SONUÇ: Anestezi ve reanimasyon uzmanlık eğitimi alan asistan doktorların VİP gelişimini önlemede yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıkları görülmüştür. Yoğun bakımlarda VİP hızını düşürmek ve koruyucu önlemleri uygulamak için multidisipliner ve devamlı eğitim programları düzenlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ventilatör ilişkili pnömoni, mekanik ventilasyon


Evidence-Based Guidelines for the Prevention of Ventilator Associated Pneumonia: Results of Knowledge Test Among Anesthesia Residents Employed in ICU

Nezihe Ferah Dönmez1, Dilek Kanyılmaz2, Civan Tiryaki1, Sibel Yılmaz1, Bayazit Dikmen1
1Ministry Of Health Ankara Numune Education and Research Hospital 2. Anesthesiology And Reanimation Department
2Ministry Of Health Ankara Numune Education and Research Hospital Infection Control Committee

OBJECTIVE: Ventilator-associated pneumonia (VAP) is defined as pneumonia that occurs after the first 48 hours of initiating mechanical ventilation. The aim of this study is to determine anaesthesia residents’ knowledge about evidence-based guidelines for the prevention of ventilator-associated pneumonia.
METHODS: A survey using multiple-choice questionnaire prepared according to the guidelines was designed to evaluate anesthesia residents’ knowledge about prevention of VAP in ICU.
RESULTS: The mean total score of residents was 49.5±13.2. There were no significant differences between residents’ scores according to their intensive care experencies. A 65.8 % of the responders confirmed that oral route had been recommended for intubation, while 50 % of the participants knew that the ventilator circuits should be changed for each new patient. Heat and moisture exchangers were known as the recommended type of humidifying system by 77 % of the participants and only 18.4 % of them knew that humidifiers should be changed at every 48 hours. Majority (76.3 %) of responders knew that protective gowns, gloves and masks must be used by all personnel during patient contact and 90.7 % of them also knew that hand washing is important measure to prevent VAP. Usage of subglottic drainage and kinetic beds to reduce the incidence of VAP was known by 72.4 % and 38.2 % of the participants, respectively.
CONCLUSION: In our study we determined that the knowledge of anesthesia residents working in ICU about the recommendations for the prevention of VAP is inadequate. Multidisciplinary and continued educational programmes were needed to perform the preventive measures of VAP.

Keywords: Ventilator-associated pneumonia, mechanical ventilation


Nezihe Ferah Dönmez, Dilek Kanyılmaz, Civan Tiryaki, Sibel Yılmaz, Bayazit Dikmen. Evidence-Based Guidelines for the Prevention of Ventilator Associated Pneumonia: Results of Knowledge Test Among Anesthesia Residents Employed in ICU. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(4): 202-211

Sorumlu Yazar: Nezihe Ferah Dönmez, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar