Tianeptin Bağımlılığında Kültürel Etkileşimin Rolü ve Farklı Uygulama Yöntemleri [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(6): 229-231 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.25  

Tianeptin Bağımlılığında Kültürel Etkileşimin Rolü ve Farklı Uygulama Yöntemleri

Ahmet Şen1, Gökhan İlhan2, Yakup Tomak1, Başar Erdivanlı3, Tahir Ersöz3, Murat Şaban Ergene4
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Rize
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Rize
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Rize
4Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniği, Rize

Tianeptin, güçlü antidepresan ve anksiyolitik özelliklere sahip selektif serotonin geri alım artırıcıdır. Benzer ilaçlara göre sedatif, antikolinerjik ve kardiyovasküler yan etkilerinin azlığı nedenile kolay tolere edilebilir. Fakat fiziksel bağımlılık çabuk gelişir ve kesilme semptomları sıklıkla gözlenir. Gürcistan ve Ermenistan’da tianeptin bağımlıları tarafından damar içine enjekte edilerek kullanılır. İlaç bağımlılığı psikolojik, sosyal ve kültürel faktörlere bağlıdır ve sıklıkla ergenlik döneminde ortaya çıkar. Türkiye’de yapılan sosyodemografik çalışmalar bağımlılığın bölgelere ve kullanılan maddeye göre değiştiğini göstermektedir. Bu yazıda doğu Karadeniz bölgesinde yerel halk ile Gürcü göçmenlerin, tianeptin bağımlılıkları ve kullanma yöntemleri arasındaki farklar incelenmiş, intravenöz enjeksiyona bağlı gözlenen komplikasyonlar tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tianeptin, ilaç kötüye kullanımı, intravenöz enjeksiyon, komplikasyon


Role of Cultural Interaction in Tianeptine Abuse and Different Application Methods

Ahmet Şen1, Gökhan İlhan2, Yakup Tomak1, Başar Erdivanlı3, Tahir Ersöz3, Murat Şaban Ergene4
1Department Of Anaesthesia, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Turkey
2Department Of Cardiovascular Surgery, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Turkey
3Clinic Of Anaesthesiology, Recep Tayyip Erdogan University Education And Research Hospital, Rize, Turkey
4Clinic Of Cardiovascular Surgery, Recep Tayyip Erdogan University Education And Research Hospital, Rize, Turkey

Tianeptine is a selective serotonin reuptake enhancer, possessing strong antidepressant and anxiolytic properties. Its relative lack of sedative, anticholinergic and cardiovascular side effectsmakes it a highly tolerable substance of abuse. However, physical dependence quickly develops and withdrawal symptoms are common. Abusers in Georgia and Armenia use tianeptine by intravenous injection. Drug abusing behaviour usually starts during puberty, since it stems from psychologic, social and cultural circumstances. Sociodemographic studies show that drug abusing behaviour in Turkey varies according to region and substance. This paper investigates differences between Georgian foreigners and the local population in the eastern Black Sea region in terms of tianeptine abuse and discusses complications resulting from intravenous injection of tiapentine.

Keywords: Tianeptine, drug abuse, intravenous injection, complication


Ahmet Şen, Gökhan İlhan, Yakup Tomak, Başar Erdivanlı, Tahir Ersöz, Murat Şaban Ergene. Role of Cultural Interaction in Tianeptine Abuse and Different Application Methods. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(6): 229-231

Sorumlu Yazar: Ahmet Şen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar