Kocaeli Üniversitesi ameliyathanesi postoperatif hipotermi insidansı araştırması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(2): 66-70 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.15010  

Kocaeli Üniversitesi ameliyathanesi postoperatif hipotermi insidansı araştırması

Can Aksu, Alparslan Kuş, Yavuz Gürkan, Mine Solak, Kamil Toker
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, Kocaeli

AMAÇ: Hipotermi anestezi altındaki hastalarda sık görülen, morbidite ve mortalite açısından önemli bir risk faktörüdür. Çalışmadaki amacımız ameliyathanemizdeki hipotermi insidansı belirlemekti. Hipotermi ile ilişkilendirilebilecek durumların tespit edilmesi hedeflendi.
YÖNTEMLER: Etik kurul onayı ve bilgilendirilmiş hasta onamı alındıktan sonra, bir ay süre ile, ameliyat süresi 30 dakikadan uzun olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik verileri, girişim türleri ve süreleri, preoperatif ve postoperatif olmak üzere timpanik membrandan infrared ateş ölçer ile ölçülen vücut sıcaklıkları kaydedildi. 35ºC’nin altındaki vücut sıcaklıkları hipotermi olarak kabul edildi.
BULGULAR: Toplam 564 hasta çalışmaya katıldı (305 kadın, 259 erkek). Hastaların yaşları 1 ay ile 84 yaş arası değişmekteydi (38,5 ± 20,7). Hipotermi insidansı %45,7 olarak hesaplandı. Hipotermi ile ilişkili olabilecek durumlara bakıldığında yaş, girişim türü ve süresi, verilen sıvı miktarının hipotermi gelişmesinde anlamlı faktörler olduğu bulundu (p<0,05).
SONUÇ: Postoperatif hipotermi kliniğimizde sık karşılaşılan bir problemdir. Bu nedenle, anestezi yönetiminde, sıcaklık monitörizasyonu ve hastaların ısıtılmasının rutin bir uygulama olmasını öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Termoregülasyon, postoperatif, hipotermi, sıcaklık


Survey on postoperative hypotermia incidence in operating theatres of Kocaeli University

Can Aksu, Alparslan Kuş, Yavuz Gürkan, Mine Solak, Kamil Toker
Department Of Anaesthesiology, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

OBJECTIVE: Hypothermia is common problem in anaesthetized patients and an important risk factor for mortality and morbidity. Our aim was to identify the incidence of hypothermia in our operating theatres. We also aimed to find the circumstances that hypothermia could be related to.
METHODS: After obtaining the ethics committee approval and informed patient consent, patients with operation time longer than 30 minutes were included into the study for a one month period. Demographical data of the patients, type and duration of surgeries, temperatures measured pre and postoperatively from tympanic membrane with infrared thermometer were recorded. Temperatures below 35°C were accepted as hypothermia.
RESULTS: A total number of 564 patients were enrolled to the study (305 women and 259 men). The ages of patients varied from 1 month to 84 years (mean 38.5 ± 20.7). Hypothermia incidence was calculated as 45.7%. When the factors related to hypothermia were calculated; age, type and duration of surgeries, amount of fluids administered were found to significant contributors to the development of hypothermia (p<0.05).
CONCLUSION: Postoperative hypothermia is a common problem in our clinic. Therefore, we suggest that temperature monitoring and patient warming should be a routine application during anaesthesia management.

Keywords: Thermoregulation, postoperative, hypothermia, temperature


Can Aksu, Alparslan Kuş, Yavuz Gürkan, Mine Solak, Kamil Toker. Survey on postoperative hypotermia incidence in operating theatres of Kocaeli University. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(2): 66-70

Sorumlu Yazar: Can Aksu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar