Lipit İnfüzyonu Kullanılarak Başarıyla Tedavi Edilen Bir Lokal Anestezik Toksisitesi (Olgu Sunumu) [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(3): 159-163 | DOI: 10.5222/JTAICS.2011.159  

Lipit İnfüzyonu Kullanılarak Başarıyla Tedavi Edilen Bir Lokal Anestezik Toksisitesi (Olgu Sunumu)

Mehmet Anıl Süzer1, Mehmet Özgür Özhan1, Mehmet Burak Eşkin2, Bülent Atik3, Ceyda Çaparlar4
1Tdv Özel 29 Mayıs Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Servisi, Ankara
2Çanakkale Asker Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Servisi, Çanakkale
3Şırnak Asker Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Servisi, Çanakkale
4Van Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Servisi, Ankara

Lokal anestezik (LA) toksisitesi periferik sinir bloğu tekniklerinin mortalitesi en yüksek komplikasyonudur. LA’lerin yanlışlıkla intravasküler uygulanması ya da emniyet sınırının üzerindeki dozlarda kullanımı toksisitenin en sık nedenleridir. Son yıllarda lipid emülsiyonu infüzyonlarının standart resüsitasyon uygulamalarına yanıt vermeyen toksisite durumlarında başarıyla kullanıldığına dair olgu sunumları bildirilmektedir. Bu olgu sunumunda enfekte diz protezinin çıkarılması için siyatik + femoral sinir bloğu uygulanmasını takiben LA toksisitesi gelişen ve kardiyak arrest gelişmeden önce uygulanan lipit infüzyonu ile başarı ile tedavi edilen bir hastamızı sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Lokal anestezik toksisitesi, lipid, sinir bloğu.


Local Anesthetic Toxicity Managed Successfully with Lipid Infusion (Case Report)

Mehmet Anıl Süzer1, Mehmet Özgür Özhan1, Mehmet Burak Eşkin2, Bülent Atik3, Ceyda Çaparlar4
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Tdv 29 Mayıs Private Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, Çanakkale Military Hospital, Çanakkale, Turkey
3Department Of Anesthesiology And Reanimation, Şırnak Military Hospital, Şırnak, Turkey
4Department Of Anesthesiology And Reanimation, Van Government Hospital, Van, Turkey

Local anesthetic (LA) toxicity is the most fatal complication of peripheral nerve block techniques. Inadverdent intravascular administration or high-dose use of LAs above safety margin are the main causes of toxicity. In recent years, some case reports about successful treatment of LA toxicity with lipid infusion exist in the literature which were unresponsive to standart resuscitation efforts. We aimed to report a patient who suffered from a LA toxicity after sciatic + femoral nerve block for removal of an infected knee prothesis and successfully treated with lipid infusion before development of cardiac arrest.

Keywords: Local anesthetic toxicity, lipid, nerve block.


Mehmet Anıl Süzer, Mehmet Özgür Özhan, Mehmet Burak Eşkin, Bülent Atik, Ceyda Çaparlar. Local Anesthetic Toxicity Managed Successfully with Lipid Infusion (Case Report). Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(3): 159-163

Sorumlu Yazar: Mehmet Burak Eşkin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar