Yüksek Riskli Bir Hastada Kalça Cerrahisi İçin Sürekli Spinal Anestezi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(1): 55-57 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.14227  

Yüksek Riskli Bir Hastada Kalça Cerrahisi İçin Sürekli Spinal Anestezi

Mehmet Aksoy1, Mehmet Çömez2, İlker İnce1, Ali Ahıskalıoğlu1, Mesut Mısırlıoğlu3
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, Erzurum, Türkiye
3Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travma Bölümü, Erzurum, Türkiye

Yaşlı hastalar kalp hastalığı gibi mevcut ek durumların varlığı nedeni ile perioperatif morbidite ve mortalite için artmış riske sahiptir. Bölgesel anestezi teknikleri, kardiyovasküler istikrarın sağlanması ve ameliyat sonrası erken mobilizasyon gibi üstünlükleri nedeni ile yüksek riskli hastalarda genellikle tercih edilir. Bu olgu sunumunda, kalça kırığı cerrahisi geçiren ve düşük ejeksiyon fraksiyona sahip 55 yaşında olan bir erkek hastadaki anestezi yaklaşımı sunulmaktadır. Bu olguda, düşük doz hiperbarik bupivakain kullanılarak yapılan sürekli spinal anestezi, minimal hemodinamik değişikliklere yol açarak güvenli ve etkili anestezi, ve ameliyattan sonraki ilk 24 saat boyunca yeterli analjezi sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Sürekli spinal anestezi, cerrahi, kalça kırığı, yüksek riskli hasta


Continuous Spinal Anaesthesia for Hip Fracture Surgery in a High-Risk Patient

Mehmet Aksoy1, Mehmet Çömez2, İlker İnce1, Ali Ahıskalıoğlu1, Mesut Mısırlıoğlu3
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Atatürk University Faculty of Medicine, Erzurum, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Regional Education and Research Hospital, Erzurum, Turkey
3Department of Orthopaedics and Trauma, Regional Education and Research Hospital, Erzurum, Turkey

Elderly patients have increased risk for perioperative mortality and morbidity due to additional comorbidities, such as cardiac diseases. Regional anaesthesia techniques are usually preferred in high-risk patients due to some advantages, such as the maintenance of cardiovascular stability and early postoperative mobilisation. This case presents the anaesthetic approach in a 55-year-old male patient with low ejection fraction that underwent hip fracture surgery. In this present case, continuous spinal anaesthesia with low-dose hyperbaric bupivacaine provided safe and effective anaesthesia during surgery with minimal haemodynamic changes and adequate analgesia during the first 24 hours after surgery.

Keywords: Continuous spinal anaesthesia, surgery, hip fracture, high-risk patient


Mehmet Aksoy, Mehmet Çömez, İlker İnce, Ali Ahıskalıoğlu, Mesut Mısırlıoğlu. Continuous Spinal Anaesthesia for Hip Fracture Surgery in a High-Risk Patient. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(1): 55-57

Sorumlu Yazar: Mehmet Aksoy, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar