Aktif Enfeksiyon ve Sepsisli Hastalarda Nöraksiyal Rejyonal Anestezi: Klinik Derleme [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(1): 8-14 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.12979  

Aktif Enfeksiyon ve Sepsisli Hastalarda Nöraksiyal Rejyonal Anestezi: Klinik Derleme

Ana María Gimeno1, Carlos Luis Errando2
1Hospital General Universitario de Castellón, Castellón, Spain
2Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia, Spain

Enfeksiyon rejyonal anestezi için ilgili bir kontraendikasyon olarak kabul edilmektedir. Ancak, aktif bir enfeksiyöz süreci olan hastalarda rejyonal anestezi konusuna değinen az sayıda çalışma bulunmaktadır. Son yıllarda yayınlanan çalışmalar, risk altındaki veya devam eden bakteriyemisi olan hastalarda nöraksiyal ponksiyon sonrasında santral sinir sistemi enfeksiyonu insidansının düşük (%0,007-%0,6) olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde, immünsüprese hastalarda veya mevcut enfeksiyonu olan hastalarda da, rejyonal anestezi tekniklerinin uygulanması sonrasında enfeksiyon insidansı düşük bulunmuştur. Bu nedenle bazı yazarlar, bu endikasyonla ilgili katı kontraendikasyonlar oluşturulması için az sayıda gerekçe olduğu ve risk-yarar oranının dikkate alınması gerektiği çıkarımını yapmışlardır. Ek olarak, şüpheli ve devam eden bakteriyemisi olan ya da bakteriyemi riski olan hastalarda antibiyotik tedavisi daha önceden başlatıldığında, lomber ponksiyon sonrasında menenjit veya apse insidansı düşük olarak gözlenmiştir. Viral enfeksiyonlar için, HIV enfeksiyonu olan hastalara uygulanan rejyonal teknikler güvenli görünmektedir. Herhangi bir rejyonal anestezi tekniği için tek kesin kontraindikasyon ponksiyon yerindeki enfeksiyondur. Ponksiyon yeri dışındaki bir orijinden kaynaklanan sepsis vakasında, nöroaksiyal anestezi tekniklerinin uygulanması konusunda tartışmalar devam etmektedir. Deneysel ve klinik çalışmalar, sistemik inflamatuvar yanıt sendromlarında ve sepsiste, hem cerrahi hem de cerrahi olmayan hastalarda, torasik epidural anestezi ve analjezinin potansiyel faydalarını vurgulamaktadırlar. Son olarak, lokal anesteziklerin anti-inflamatuvar ve anti-infektif etkileri ve klinik sonuçlarda da etkili olabilecek olan- aşırı inflamatuvar yanıtın temeli de tanımlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rejyonal anestezi, nöraksiyal anestezi, epidural anestezi, sepsis, yoğun bakım


Neuraxial Regional Anaesthesia in Patients with Active Infection and Sepsis: A Clinical Narrative Review

Ana María Gimeno1, Carlos Luis Errando2
1Hospital General Universitario de Castellón, Castellón, Spain
2Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia, Spain

Infection is considered a relative contraindication for regional anesthesia. However, there is a paucity of articles addressing the topic of regional anesthesia in patients with an active infectious process. Recent publications show a low incidence of infection (0.007% to 0.6%) of the central nervous system after neuraxial punctures in patients at risk of, or with ongoing bacteremia, and a low incidence of infection after performing regional anesthesia techniques in immunosuppressed or patients sustaining actual infection. Therefore, some authors conclude that it seem little justification to set strict contraindications regarding this indication, and that the risk-benefit ratio should prevail. In addition, a low incidence of meningitis or abscesses after lumbar puncture has been observed in patients with unsuspected, ongoing, or at risk of bacteremia, when antibiotic therapy has been previously started.
For viral infections, regional techniques seem to be safe, being of choice in patients with HIV infection.
The only established absolute contraindication for any type of regional anesthesia technique is the infection at the puncture site. Debate persists if a neuraxial anesthesia technique is to be performed, in the course of sepsis of an origin away of the puncture site.
In the case of thoracic epidural anesthesia and analgesia, experimental and clinical studies highlight its potential benefits in the systemic inflammatory response syndromes and founded sepsis, both in surgical and non-surgical patients.
Finally, the anti-inflammatory and anti-infective effects of local anesthetics and the basis of excessive inflammatory response are described, as the latter might be involved, in part, in the clinical outcomes.

Keywords: Regional anaesthesia, neuraxial anaesthesia, epidural anaesthesia, sepsis, intensive care


Ana María Gimeno, Carlos Luis Errando. Neuraxial Regional Anaesthesia in Patients with Active Infection and Sepsis: A Clinical Narrative Review. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(1): 8-14

Sorumlu Yazar: Carlos Luis Errando, Spain


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar