Endotrakeal aspirasyona bağlı olarak gelişen trakeal yaralanma [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(1): 40-46 | DOI: 10.5222/JTAICS.2012.040  

Endotrakeal aspirasyona bağlı olarak gelişen trakeal yaralanma

Sema Turan, İhsan Ayık, Bülent Yamak, Selçuk Yavuz, Şerife Bektaş, Seyhan Yağar, Özcan Erdemli
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği,Ankara

Bu makalede endotrakeal aspirasyona bağlı trakeobronşiyal mukoza hasarı gelişen bir hasta ve yoğun bakımlardaki güvenli aspirasyon protokolleri tartışıldı.
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan ve koroner arter baypas cerrahisi geçiren 70 yaşındaki hastaya solunum yetmezliği nedeniyle mekanik ventilasyon uygulanmakta idi. Entübasyonun 15. gününde perkütan trakeostomi açıldı ve fleksibl bronkoskopi yapıldı. Trakeal kanülün ucundan karinaya kadar olan mukozada yaygın kanama odakları ve karina üzerinde endobronşiyal aspirasyon kataterine bağlı travma sonucunda olduğu düşünülen mukozal hasar gözlendi. Aspirasyon protokolünün değiştirilmesinden 1 hafta sonra mukozal hasarın durumu bronkoskopi ile yine değerlendirildi ve belirgin iyileşmenin olduğu gözlendi.
Sonuç olarak, endotrakeal aspirasyon işlemi hava yolu açıklığını sağlamak için gerekli, ancak çok da masum olmayan bir uygulamadır. Uygulayıcıların aspirasyon işleminin yaratabileceği mukozal hasar konusunda bilgilendirilmesi ve kliniklerin aspirasyon protokolleri oluşturması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Endotrakeal aspirasyon, Trakeal hasar, Mekanik ventilasyon


Tracheal injury secondary to endotracheal suctioing: a case report

Sema Turan, İhsan Ayık, Bülent Yamak, Selçuk Yavuz, Şerife Bektaş, Seyhan Yağar, Özcan Erdemli
Türkiye Yüksek İhtisas Education And İnvestigation Hospital, Department Of Anesthesiology And Intensive Care,ankara

A patient with tracheobronchial mucosal injury secondary to tracheal suctioning, and safe suctioning protocols for ICUs have been discussed.
A 70-year old patient with chronic obstructive pulmonary disease was on mechanical ventilation due to pulmonary insufficiency after coronary artery bypass grafting. On the 15th day of intubation, percutaneous tracheostomy was performed, and tracheobronchial tree was evaluated with flexible bronchoscope. Diffuse bleeding areas on tracheal mucosa extending to carina and mucosal injury located in the carina, seems to be related to tracheal suctioning catheter were observed. One week after modification of the aspiration protocol, mucosal injury reevaluated with bronchoscope, and significant recovery was observed.
In conclusion, endotracheal suctioning is necessary to prevent air way obstruction, but it is not a totally innocent procedure. It is decided that, specialists should be informed about suctioning related tracheal mucosal injury, and clinics should formulate endotracheal suctioning protocols.

Keywords: Endotracheal suctioning, tracheal injury, mechanical ventilation


Sema Turan, İhsan Ayık, Bülent Yamak, Selçuk Yavuz, Şerife Bektaş, Seyhan Yağar, Özcan Erdemli. Tracheal injury secondary to endotracheal suctioing: a case report. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(1): 40-46

Sorumlu Yazar: Sema Turan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar