Pediatrik Maketin Deneyimsiz Personelce Dil Ödemi ve Yüz Yüze Simülasyonlar ile Entübasyonu: Glidescope, Airtraq ve Direk Laringoskopinin Karşılaştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(2): 71-75 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.09582  

Pediatrik Maketin Deneyimsiz Personelce Dil Ödemi ve Yüz Yüze Simülasyonlar ile Entübasyonu: Glidescope, Airtraq ve Direk Laringoskopinin Karşılaştırılması

Zehra İpek Arslan, Canan Turna, Nevin Esra Gümüş, Kamil Toker, Mine Solak
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Glidescope ve Airtraq entübasyonu kolaylaştırmak ve havayolu anatomisini öğretmek için geliştirilmişlerdir. Biz, bu havayolu araçlarının deneyimsiz personelce kullanımlarındaki etkinliklerini normal havayolu, dil ödemi ve yüz yüze entübasyon modellerinde değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Lokal İnsan Araştırmaları Etik Kurulu onayı alındıktan sonra tıp fakültesi 3. sınıf başlangıcında olan 36 öğrenci çalışmaya dahil edildi. Glidescope ve Airtraq ile pediyatrik maket üzerinde üç havayolu modelinde (sırasıyla); normal havayolu, dil ödemi ve yüz yüze entübasyon yapmışlardır.
BULGULAR: Yerleştirme ve entübasyon süreleri gruplar arasında benzer olmasına rağmen, Glidescope’un entübasyon başarı oranı normal havayolunda (%100 ve %67) ve dil ödeminde (%89 ve 50%) ile Airtraq’den fazladır (p=0,008 ve p=0,009). Maket üzerinde yüz yüze entübasyon başarı oranı gruplar arasında benzerdi (%50) (p=0,7). Manevra gereksinimi Glidescope grubunda normal ve dil ödemi modellerinde daha azdı (p=0,02 ve 0,002). Ek olarak, Glidescope ile özofagus entübasyonu normal ve dil ödeminde azdı (p=0,03 ve p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Deneyimsiz personel Glidescope ile Airtraq’e kıyasla trakeayı daha kolay entübe etmişlerdir. Glidescope ile entübasyon, normal ve dil ödemi modellerinde Airtraq’ten üstündür. Yüz yüze entübasyon başarı oranları hem Glidescope hem de Airtraq grubunda düşük bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Laryngoscopes, airway management, intubation


Intubation of a Paediatric Manikin in Tongue Oedema and Face-to-Face Simulations by Novice Personnel: a Comparison of Glidescope, Airtraq and Direct Laryngoscopy

Zehra İpek Arslan, Canan Turna, Nevin Esra Gümüş, Kamil Toker, Mine Solak
Department of Anaesthesiology and Reanimation, Kocaeli University School of Medicine, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Glidescope and Airtraq were designed for facilitating intubation and for teaching regarding the airway anatomy. We aimed to evaluate their efficacy in normal airway, tongue oedema and face-to-face orotracheal intubation models when used by novice personnel.
METHODS: After the local human research ethics committee approval, 36 medical students who were in the beginning of their third year were enrolled in this study. After watching a video regarding intubation using one of these devices, the students intubated a paediatric manikin with a Glidescope or Airtraq via the normal airway, tongue oedema and face-to-face approach.
RESULTS: Although the insertion and intubation times were similar among the groups, the intubation success rate of the Glidescope was higher in the normal airway (100% vs 67%) and tongue oedema (89% vs. 50%) compared with the Airtraq (p=0.008 and p=0.009). The success rates with the paediatric manikin by the face-to-face approach were similar among the groups (50%) (p=0.7). The need for manoeuvres in the Glidescope was lower in the normal and tongue oedema models (p=0.02 and p=0.002). In addition, oesophageal intubation was low in the control and tongue oedema models with the Glidescope (p=0.03 and p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Novice personnel could more easily intubate the trachea with the Glidescope than with the Airtraq. Intubation with the Glidescope was superior to that with the Airtraq in the normal and tongue oedema models. The face-to-face intubation success rates were both low with both the Glidescope and Airtraq groups.

Keywords: Laryncoscopes, airway management, intubation


Zehra İpek Arslan, Canan Turna, Nevin Esra Gümüş, Kamil Toker, Mine Solak. Intubation of a Paediatric Manikin in Tongue Oedema and Face-to-Face Simulations by Novice Personnel: a Comparison of Glidescope, Airtraq and Direct Laryngoscopy. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(2): 71-75

Sorumlu Yazar: Zehra İpek Arslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar