Doğu Akdeniz Bölgesindeki Anestezi Hekimlerinde Tükenmişlik Sendromunun Araştırılması [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(1): 7-13 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.2  

Doğu Akdeniz Bölgesindeki Anestezi Hekimlerinde Tükenmişlik Sendromunun Araştırılması

Sevgi Beyhan, Yasemin Güneş, Mediha Türktan, Dilek Özcengiz
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Adana

AMAÇ: Bu çalışmada, Doğu Akdeniz bölgesinde çalışan anestezi ve reanimasyon hekimlerinde tükenmişlik düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEMLER: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul onayı alındıktan sonra, Adana ve çevresinde görev yapan anestezi ve reanimasyon uzmanları ile uzmanlık eğitim süresi 1 yılın üzerinde olan araştırma görevlisi 88 hekim çalışmaya dahil edildi. Katılımcılarda duygusal tükenme duyarsızlaşma ve kişisel başarıyı araştıran Maslach Tükenme Ölçeği (MTÖ) ile kişisel özellikler alışkanlıklar ve çalışma koşullarını araştıran sosyodemografik veri toplama formu ile değerlendirilmeye alındı. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 18.0 paket programı kullanıldı
BULGULAR: Anestezistlerin %30,7’si (n=27) asistan iken %68,2’si (n=60 ) uzmandı. Katılımcılar yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde; en yüksek MTÖ-DT puanı (20,09±6,38), en yüksek MTÖ-DYS puanı (7,64±3,64) ve en yüksek MTÖ-KB puanı (11,50±2,68 ) 25-30 yaş grubundaydı. Sigara içimi, uyku düzensizliği, belirli bir hobiye sahip olmama, kamu hastanelerinde çalışma, aylık nöbet sayısının 6-10 arasında olmasının tükenmişlik ile ilişkili olduğu belirlendi.
SONUÇ: Nöbet sayısının azaltılması, sigara içmeme, düzenli bir uyku tükenmişlik seviyesini azaltabilir. Çalışma şartlarının düzeltilmesi, eğitime önem verilmesi, psikolojik destek ve organizasyona ait düzenlemeler tükenmişliğin etkin olarak önlenmesine katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, hekimler, tükenmişlik


Investigation of the Burnout Syndrome Among the Eastern Mediterranean Region Anaesthesiologists

Sevgi Beyhan, Yasemin Güneş, Mediha Türktan, Dilek Özcengiz
Çukurova University Medical Faculty Department Of Anesthesiology, Adana, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to assess levels of the burnout syndrome among the Eastern Mediterranean Region anaesthesiologists
METHODS: After obtaining the approval of the Çukurova University Faculty of Medicine ethics committee, anaesthesia and reanimation physicians in the East Mediterranean Region and residents who were working more than one year in the at Cukurova University anaesthesia and reanimation units were included in this study. Emotional exhaustion, depersonalization and personal success were evaluated with Maslach Burnout Inventory (MBI). The personal characteristics, habits and working conditions were evaluated with the socio-demographic data collection form. SPSS 18.0 package program was used for statistical analysis of the data.
RESULTS: : Sixty (68.2%) physicians and twenty-seven (30.7%) residents were included this study. Burnout scores were not affected by gender, marital status, alcohol abuse, chronic illness. MBI-EE (emotional exhaustion) score (20.09±6.38), MBI-D (depersonalization) score (7.64±3.64) and MBI-NW score (11.50±2.68) were significantly higher in 25-30 age group. In addition, burnout was related to smoking, sleep disturbance, working at a public hospital, not having a hobby, the number of night shifts between 6-10, being a resident.
CONCLUSION: Burnout levels may decrease with reduction of the number of shifts, having a hobby, no smoking, and a regular sleep pattern. Regulation of working conditions, concentrating on education, psychological support and organizational arrangements would effectively contribute to the prevention of burnout.

Keywords: Anaesthesia, physicians, burnout


Sevgi Beyhan, Yasemin Güneş, Mediha Türktan, Dilek Özcengiz. Investigation of the Burnout Syndrome Among the Eastern Mediterranean Region Anaesthesiologists. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(1): 7-13

Sorumlu Yazar: Mediha Türktan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar