Sıcaklık Değişikliğinin Lokal Anestetik/Opioid Karışımı Dansitesi Üzerine Etkisi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(5): 279-283 | DOI: 10.5152/TJAR.2012.005  

Sıcaklık Değişikliğinin Lokal Anestetik/Opioid Karışımı Dansitesi Üzerine Etkisi

Bünyamin Muslu1, Rüveyda İrem Demircioğlu1, Selda Muslu2, Safinaz Karabayırlı1, Hüseyin Sert1, Burhanettin Usta1
1Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Onkoloji Hastanesi, Anestezi Bölümü, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Lokal anestetiklerin (LA) ve opioidlerin dansitesi bu çözeltilerin sıcaklığından etkilenebilir. Bu çalışmanın amacı farklı sıcaklıklardaki LA/ opioid karışımlarının dansitesini araştırmaktır.
YÖNTEMLER: Bupivakain %0,5, bupivakain hiperbarik %0,5, levobupivakain 5 mg mL-1, prilokain %2, lidokain %2, artikain %2, fentanil ve morfin gibi spinal anestezide kullanılan LA/opioid karışımlarının dansitesi ölçüldü. Bu çözeltilerin dansiteleri 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30° ve 37°C piknometre kullanılarak hesaplandı.
BULGULAR: Hiperbarik bupivakain %0,5 dışındaki LA/opioid karışımlarının dansitesi 37°C de hipobarik iken, 25°C altında hiperbariktir. Lokal anestetiklere fentanil eklenmesi dansitenin azalmasına neden olurken, morfin eklenmesi hiperbarik bupivakain dışındaki LA’ların dansitesini artırmaktadır.
SONUÇ: Lokal anestetik/opioid karışımlarının sıcaklıkları 37°C den 25°C ye azaldıkça dansiteleri artmaktadır. Lokal anestetiklere opioid eklenmesi dansitelerini değiştirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Lokal anestezik, opioidler, sıcaklık


The Effect of Temperature Changes on Densities of Local Anesthetic/Opioid Mixtures

Bünyamin Muslu1, Rüveyda İrem Demircioğlu1, Selda Muslu2, Safinaz Karabayırlı1, Hüseyin Sert1, Burhanettin Usta1
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Fatih University, Ankara, Turkey
2Department Of Anesthesiology, Ankara Oncology Hospital, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: The density of local anesthetics (LA) and opioids may be influenced by the temperature of the solution. The aim of the study is to analyze the density of LA/opioid mixtures at different temperatures.
METHODS: Densities of LA/opioid mixtures that are used in spinal anesthesia such as bupivacaine %0.5, bupivacaine hyperbaric %0.5, levobupivacaine %0.5, prilocaine %2, lidocaine %2, articaine %2, fentanyl and morphine were measured. The measurements were made using a picnometer at 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30° and 37°C temperatures.
RESULTS: The densities of the LA/opioid mixtures except bupivacaine hyperbaric %0.5 were hypobaric at 37°C while their densities were hyperbaric at 25°C and colder temperatures. Adding fentanyl to local anesthetics decreased the density of the mixtures, while adding morphine increased the density of the mixtures except for bupivacaine hyperbaric %0.5.
CONCLUSION: Densities of LA/opioid mixtures increase by cooling from 37°C to 5°C. The addition of opioids in LA changes the densities of LAs.

Keywords: Local anesthetic, opioids, temperature


Bünyamin Muslu, Rüveyda İrem Demircioğlu, Selda Muslu, Safinaz Karabayırlı, Hüseyin Sert, Burhanettin Usta. The Effect of Temperature Changes on Densities of Local Anesthetic/Opioid Mixtures. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2012; 40(5): 279-283

Sorumlu Yazar: Bünyamin Muslu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar