Endotrakeal Tüp Tıkanıklığı: Bir Üretim Hatası [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(1): 62-64 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.07769  

Endotrakeal Tüp Tıkanıklığı: Bir Üretim Hatası

Ramazan Baldemir, Yavuz Akçaboy, Zeynep Nur Akçaboy, Nermin Göğüş
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Anestezi pratiğinde, endotrakeal tüplerdeki çeşitli üretim hatalarıyla karşılaşılabilmektedir. Bu defektlerin en önemlilerinden birisi, endotrakeal tüpte hayatı tehdit edebilen, tam ya da kısmi tıkanıklığa neden olabilen hatalardır. Üretim hataları her zaman rutin olarak yapılan incelemelerde fark edilemeyebilmektedir. Bu olgu sunumunda endotrakeal tüp konnektöründe üretim hatasına bağlı olarak, lümende plastik bir membranın neden olduğu kısmi hava yolu obstrüksiyonu bildirildi.

Anahtar Kelimeler: Endotrekeal tüp, üretim hataları, tıkanıklık


Endotracheal Tube Obstruction: A Manufacturing Defect

Ramazan Baldemir, Yavuz Akçaboy, Zeynep Nur Akçaboy, Nermin Göğüş
Ankara Numune Education and Research Hospital, Department of Anesthesia and Reanimation, Ankara, Turkey

Anestezi pratiğinde, endotrakeal tüplerdeki çeşitli üretim hatalarıyla karşılaşılabilmektedir. Bu defektlerin en önemlilerinden birisi, endotrakeal tüpte hayatı tehdit edebilen, tam ya da kısmi tıkanıklığa neden olabilen hatalardır. Üretim hataları her zaman rutin olarak yapılan incelemelerde fark edilemeyebilmektedir. Bu olgu sunumunda endotrakeal tüp konnektöründe üretim hatasına bağlı olarak, lümende plastik bir membranın neden olduğu kısmi hava yolu obstrüksiyonu bildirildi.

Keywords: Endotracheal tube, manufacturing defects, obstruction


Ramazan Baldemir, Yavuz Akçaboy, Zeynep Nur Akçaboy, Nermin Göğüş. Endotracheal Tube Obstruction: A Manufacturing Defect. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(1): 62-64

Sorumlu Yazar: Yavuz Akçaboy, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar