CHARGE Sendromlu Hastada Glidescope Video Laringoskop ile Entübasyon [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(6): 352-354 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.07742  

CHARGE Sendromlu Hastada Glidescope Video Laringoskop ile Entübasyon

Vahap Sarıçiçek1, Ayşe Mızrak1, Mehrican Şahin2, Sıtkı Göksu1, Rauf Gül1, Mehmet Cesur1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2Gaziantep Av. Cengiz Gökçek Kadın Hastalıkları Ve Doğum Hastanesi, Gaziantep, Türkiye

CHARGE sendromu; gözde kolobom (C), kalp defektleri (H), koanalatrezi (A), büyüme geriliği (R), genital hipoplazi (G), kulak anormallikleri (E) ve trakeoözefageal fistül, yutma güçlüğü, yarık damak, mikrognati, fasiyal paralizi, hipopitüitarizm ve beyin anomalileri görülebilen otozomal dominant geçişli bir sendromdur. CHARGE sendromlu hastalar doğumdan itibaren birçok kez cerrahi girişimle karşılaşmaktadırlar. Özellikle hava yolunda görülen problemler anestezi açısından özellik arz etmektedir. Bu olgu sunumunda 20 aylık, 7,5 kg ağırlığında ve 70 cm boyunda koklear implantasyon cihazı takılacak CHARGE sendromlu hastanın Glidescope video laringoskopla gerçekleştirdiğimiz endotrakeal entübasyon deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: CHARGE sendromu, zor hava yolu, Glidescope video laringoskop


Glidescope Video Laryngoscope Use for Tracheal Intubation in a Patient with CHARGE Syndrome

Vahap Sarıçiçek1, Ayşe Mızrak1, Mehrican Şahin2, Sıtkı Göksu1, Rauf Gül1, Mehmet Cesur1
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Faculty Of Medicine, University Of Gaziantep, Gaziantep
2Department Of Anesthesiology, Gaziantep Av. Cengiz Gokcek Obstetrics And Gynecology Hospital, Gaziantep,

CHARGE syndrome is an autosomal dominant syndrome in which ocular coloboma (C), heart defects (H), choanal atresia (A), growth retardation (R), genital hypoplasia (G), ear abnormalities (E), and tracheoesophageal fistula, dysphagia, cleft palate, micrognathia, facial paralysis, hypopituitarism, and brain abnormalities may be seen in patients. The patients with CHARGE syndrome face surgical procedures many times from birth. Especially, the problems we meet in the airway may be special. In this case report, we aimed to share our experience of endotracheal intubation performed with Glidescope video laryngoscopy for a patient at the age of 20 months, weight 7.5 kg and height 70 cm, with CHARGE syndrome who was undergoing cochlear implantation.

Keywords: CHARGE syndrome, difficult airway, Glidescope video laryngoscopy


Vahap Sarıçiçek, Ayşe Mızrak, Mehrican Şahin, Sıtkı Göksu, Rauf Gül, Mehmet Cesur. Glidescope Video Laryngoscope Use for Tracheal Intubation in a Patient with CHARGE Syndrome. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(6): 352-354

Sorumlu Yazar: Vahap Sarıçiçek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar