CHARGE sendromu olgusunda havayoulu yönetimi (OLGU SUNUMU) [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(3): 149-152 | DOI: 10.5222/JTAICS.2011.149  

CHARGE sendromu olgusunda havayoulu yönetimi (OLGU SUNUMU)

Hüseyin Sert, Muhammet Gözdemir, Nuran Kavun Çimen, Bünyamin Muslu
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara

CHARGE Sendromu gözde kolobom, kardiyak anomaliler, koana atrezisi, gelişme geriliği, genital hipoplazi ve kulak anomalileri ile kendini gösteren otozomal dominant bir sendromdur. Bu olgu sunusunda kardiyak anomaliler, her iki gözdede iris kolobomu, asimetrik kulak yapısı, sağ kulakta işitme azlığı, yüksek damak, renal kistler, inmemiş testis, bilateral inguinal herni ve doğumsal kalça çıkığı olan 18 aylık hastada inmemiş testis ve bilateral inguinal herni ameliyatındaki anestezi yönetimi, aynı zamanda CHARGE Sendromlu hastalardaki anestezi uygulamalarında ve havayolu sağlamada dikkat edilmesi gereken noktaları vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: CHARGE sendromu, inmemiş testis, inguinal herni, entübasyon, genel anestezi.


Airway management of CHARGE syndome (CASE REPORT)

Hüseyin Sert, Muhammet Gözdemir, Nuran Kavun Çimen, Bünyamin Muslu
Department Of Anesthesiology And Reanimation, Fatih University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey

CHARGE Syndrome is an autosomal dominant disorder in patients with coloboma of the eye, heart disease, atresia of choanae, retarded growth, genital hypoplasia, and ear anomalies. In this case report we described anaesthetic management of a 18 months patient with cardiac anomalities, coloboma of iris, asymetric ear and hearing impairment at right ear, high palate, renal cysts who undergoes bilateral inguinal hernia and undescended testicle operation. We wanted to emphasize points should be considered for patients with CHARGE Syndrome in providing anesthesia and airway.

Keywords: Charge syndrome, undescended testicle, inguinal hernia, entubation, general anesthesia.


Hüseyin Sert, Muhammet Gözdemir, Nuran Kavun Çimen, Bünyamin Muslu. Airway management of CHARGE syndome (CASE REPORT). Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(3): 149-152

Sorumlu Yazar: Hüseyin Sert, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar