Kalça Protezi Ameliyatlarında Uygulanan Anestezi Yöntemlerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(3): 133-139 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.07108  

Kalça Protezi Ameliyatlarında Uygulanan Anestezi Yöntemlerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Murat Koç1, Özlem Saçan2, Mehmet Gamlı2, Vildan Taşpınar2, Aysun Postacı2, Emel Fikir3, Bayazit Dikmen2
1Karabük Devlet Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, Karabük, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
3Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, Kütahya, Türkiye

AMAÇ: Bu retrospektif çalışmada hastanemiz Ortopedi Kliniğinde yatan ve kalça protezi ameliyatı geçiren hastaların demografik özellikleri, yandaş hastalıkları, preoperatif laboratuvar değerleri, intraoperatif bulguları, postoperatif dönemde yoğun bakım ünitesine alınıp alınmamalarının, postoperatif morbidite ve mortalite oranlarına etkileri değerlendirildi. Yine bu çalışmada kalça protezi ameliyatlarında uygulanan cerrahi ve anestezi yöntemlerini, intraoperatif dönemde oluşan hemodinamik değişiklikleri, anestezi sonrası bakım ünitesinde kalış süreleri, ameliyat sırasındaki komplikasyonları belirlemeye çalıştık.
YÖNTEMLER: Ocak 2008 - Aralık 2010 tarihleri arasında kalça protezi cerrahisi uygulanan hastaların retrospektif olarak takip formlarından demografik bulguları, ek hastalıkları, ameliyat öncesi laboratuvar değerleri, intraoperatif bulgular, postoperatif dönemde yoğun bakım ünitesine alınıp alınmamaları kayıt edildi.
BULGULAR: Total 500 hastanın 167’si (%33,4) genel anestezi, 170’i (%34) kombine spinal epidural anestezi, 111’i (%22,2) spinal anestezi, 32’si(%6,4) lomber pleksus blokajı ve siyatik sinir blokajı kombinasyonu, 20’sinin (%4) de epidural anestezi yöntemi ile ameliyat edildiği tespit edildi. Taburculuk süresi rejyonel anestezi grubunda ortalama 5 gün iken genel anestezi uygulanan hastalarda 7 gün olarak belirlendi.
SONUÇ: Parsiyel kalça protezi uygulanan hastaların ASA fiziksel durum skorlarının yüksek olduğu, yandaş hastalıkların daha sık görüldüğü, total kalça protezi uygulananlarda yoğun bakım ihtiyacının daha az olduğu, parsiyel kalça protezi uygulananlarda taburculuk süresinin kısa olduğu, 7 ve 30 gün içerisinde mortalitenin parsiyel kalça protezi uygulananlarda sık olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Kalça protezi, anestezi


Retrospective Evaluation of Anesthesia Techniques for Hip Replacement Operations

Murat Koç1, Özlem Saçan2, Mehmet Gamlı2, Vildan Taşpınar2, Aysun Postacı2, Emel Fikir3, Bayazit Dikmen2
1Clinic Of Anesthesiology And Reanimation, Karabük State Hospital, Istanbul, Turkey
2Clinic Of Anesthesiology And Reanimation, Ankara Numune Education And Research Hospital, Ankara, Turkey
3Clinic Of Anesthesiology And Reanimation, Evliya Çelebi Dumlupınar University Training And Research Hospital, Kutahya, Turkey

OBJECTIVE: In this retrospective study we evaluated the demographic characteristics of patients that underwent hip replacement surgery in our orthopaedics clinic. Associated diseases, preoperative labaratory findings, intraoperative findings, and the effect of admission or refusal to intensive care unit on postoperative mortality and morbidity were recorded. Furthermore we tried to identify surgical and anaesthetic methods applied, intraoperative hemodynamic changes, length of stay in post anaesthesia care unit and postoperative complications.
METHODS: Demographic characteristics, co-morbidities, preoperative labaratory findings, intraoperative findings, admission or refusal to intensive care unit of patients, who underwent hip replacement surgery between January 2008- December 2010 were enrolled.
RESULTS: Out of total 500 patients, 33.4% (n=164) were operated under general anesthesia, 34% (n=170) under combined spinal-epidural anesthesia, %22.2 (n=111) under spinal anesthesia, %6.4 (n=32) under combined lomber plexus block and sciatic nevre block and %4 (n=20) under epidural anesthesia. Mean hospital stay was 5 days in general anesthesia group and 7 days in regional anesthesia group.
CONCLUSION: ASA scores and incidance of co-morbidities were higher in partial hip replacement group. Admission to intensive care unit was lesser in total hip replacement group. Hospital stay was shorter in partial hip replacement group. Mortality rates in 7th and 30th day were higher in partial hip replacement group.

Keywords: Hip replacement, anesthesia


Murat Koç, Özlem Saçan, Mehmet Gamlı, Vildan Taşpınar, Aysun Postacı, Emel Fikir, Bayazit Dikmen. Retrospective Evaluation of Anesthesia Techniques for Hip Replacement Operations. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014; 42(3): 133-139

Sorumlu Yazar: Özlem Saçan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar