Sağlık Çalışanında Yoğun Bakım Kaynaklı Acinetobacter Tonsiliti [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(4): 137-138 | DOI: 10.5152/TJAR.2013.23  

Sağlık Çalışanında Yoğun Bakım Kaynaklı Acinetobacter Tonsiliti

Achmet Ali, Cihan Can Cangir, Ayşin Ersoy, Namigar Turgut
Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

A. baumannii; gram negatif, non-fermentatif bir bakteridir. Yoğun bakımlarda ARDS ile sonuçlanan ciddi pnömonilere neden olmaktadır. Çalışmamızda, yoğun bakımda A. baumannii pnömonisi tanısı konmuş hasta ile kontaminasyon sonrası, tonsil yüzeyel kültüründe A. baumannii üretilen, septisemi atakları ile seyreden akut tonsilit gelişmiş sağlık çalışanı olgumuzu sunmayı hedefledik. Otuz bir yaşında hastanemiz sağlık çalışanı erkek hasta 1 gündür devam eden halsizlik, eklemlerde ağrı, yutkunma güçlüğü ve boğaz ağrısı ile acil servisimize başvurdu. Yapılan muayenesinde her iki tonsilde (özellikle sağ tonsil) hiperemi ve kriptler saptandı. Standart tonsilit tedavisi sonrası klinik düzelme görülmeyen olgudan alınan farklı zamanlarda ki yüzeyel tonsil kültüründe A. baumannii ürediği görüldü. Sonrasında meropenem tedavisine başlandı ve hızlı bir klinik düzelme görüldü. Bu çalışmada, bulaş riski bulunan hastane çalışanlarının üst solunum yolu enfeksiyonlarında, enfeksiyon etkeninin normal populasyondan farklı olabileceğini ve hastane kaynaklı edinilen A. baumannii çok nadir görülmekle beraber ciddi tonsilit enfeksiyonuna neden olabileceğini bildirmeyi hedefledik.

Anahtar Kelimeler: Acinetobacter baumannii, akut tonsilit, hastane enfeksiyonu


A Hospital Employee with Acinetobacter Tonsillitis Linked to Intensive Care Unit

Achmet Ali, Cihan Can Cangir, Ayşin Ersoy, Namigar Turgut
Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Okmeydanı Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey

A. baumannii is a gram-negative and non-fermentative bacterium. It causes serious pneumonia resulting in ARDS in intensive care units. In this report we present a case of acute tonsillitis that developed in a hospital employee after contact with a patient diagnosed with A. baumannii pneumonia in intensive care. The tonsillitis progressed to sepsis and A. baumannii was found in the superficial culture. The 31-year-old male hospital employee was admitted to our emergency department with complaints of fatigue, pain in his joints, dysphagia and sore throat lasting for one day. Physical examination revealed hyperaemia and crypts in both tonsils (particularly in the right one). A. baumannii was detected in the superficial tonsil culture taken at different times from the case, and clinical recovery was not observed after standard antibiotic treatment for tonsillitis. Rapid clinical recovery was observed once meropenem treatment was initiated. We would like to stress that the infecting organism in upper respiratory infections of hospital personnel at risk of contamination may differ from that in the normal population. We also wish to highlight the fact that A. baumannii acquired in connection with health care is very rare but can cause a serious tonsillitis infection.

Keywords: Acinetobacter baumannii, acute tonsillitis, nosocomial infection


Achmet Ali, Cihan Can Cangir, Ayşin Ersoy, Namigar Turgut. A Hospital Employee with Acinetobacter Tonsillitis Linked to Intensive Care Unit. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2013; 41(4): 137-138

Sorumlu Yazar: Achmet Ali, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar