Çocukta Kolon İnterpozisyonu Sonrası Postoperatif Malign Hipertermi [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(6): 431-433 | DOI: 10.5152/TJAR.2015.04809  

Çocukta Kolon İnterpozisyonu Sonrası Postoperatif Malign Hipertermi

Sevtap Hekimoglu Sahin1, Mustafa İnan2, Burhan Aksu2, Naci Öner3, Alkin Çolak1, Ahmet Güzel3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Edirne

Malignant hyperthermia (MH) is a rare and potentially life threatening fatal complication of anaesthesia. We present a 2-year-old boy with late onset MH after colon interposition to replace the oesophagus under sevoflurane anaesthesia. The patient was treated with intravenous dantrolene sodium as well as cooling and controlled ventilation. Despite treatment, the patient developed cardiopulmonary arrest at 21 hours after the operation and died. It should be kept in mind that post-operative MH may develop during these types of operations with ischaemia-reperfusion injuries.

Anahtar Kelimeler: Malign hipertermi, genel anestezi, postoperatif hipertermi, kolon interpozisyonu


Post-Operative Malignant Hyperthermia in a Child after Colon Interposition

Sevtap Hekimoglu Sahin1, Mustafa İnan2, Burhan Aksu2, Naci Öner3, Alkin Çolak1, Ahmet Güzel3
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey
2Department of Paediatric Surgery, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey
3Department of Paediatrics, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey

Malign hipertermi (MH) nadir, hayatı tehdit eden ve ölümcül olabilecek bir anestezi komplikasyonudur. Biz iki yaşında erkek çocukta sevofluran anestezisi altında özafagus yerine kolon interpozisyonu sonrası geç başlangıçlı MH sunduk. Hasta intravenöz dantrolen sodyum, soğutma ve kontrollü solunumla tedavi edildi. Tedaviye rağmen girişimden 21 saat sonra hastada kardiyopulmoner arrest gelişti ve hasta exitus kabul edildi. İskemi reperfüzyon hasarıyla ilgili bu tür operasyonlarda postoperatif MH nin gelişebileceği akılda tutulmalıdır.

Keywords: Malignant hyperthermia, general anaesthesia, post-operative hyperthermia, colon interposition


Sevtap Hekimoglu Sahin, Mustafa İnan, Burhan Aksu, Naci Öner, Alkin Çolak, Ahmet Güzel. Post-Operative Malignant Hyperthermia in a Child after Colon Interposition. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(6): 431-433

Sorumlu Yazar: Sevtap Hekimoglu Sahin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar