Pediatrik Vakada Sugammadeks Enjeksiyonunu Takiben Oluşan Hipersensitivite Reaksiyonu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(1): 66-68 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.04696  

Pediatrik Vakada Sugammadeks Enjeksiyonunu Takiben Oluşan Hipersensitivite Reaksiyonu

Alkin Çolak1, Elif Yılmaz2, Büşra Küçük Kıray1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
2Edirne Sultan 1. Murad Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji

Bu yazıda 3 yaşında sugammadex uygulamasından birkaç dakika sonra sugammadexe bağlı allerjik reaksiyon oluşan olguyu sunduk. Sugammadeks uygulamasından sonra olguda hava yolu basıncında artış, periferik oksijen saturasyonunda düşme gözlendi ve akciğer alanlarının oskültasyonunda yaygın “wheezing” duyuldu. Olgu metilprednizolon, feniramin ve teofilin uygulanması ile tedavi edildi. Hastanın klinik durumu göz önüne alındığında sugammadexe bağlı allerjik reaksiyon olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Genel anestezi, genel, hipersensitivite, sugammadeks, çocuk


Sugammadex-Induced Hypersensitivity Reaction in a Pediatric Patient

Alkin Çolak1, Elif Yılmaz2, Büşra Küçük Kıray1
1Department of Anaesthesiology, Trakya University School of Medicine, Edirne, Turkey
2Department of Anaesthesiology, Edirne Sultan I. Murat Government Hospital, Edirne, Turkey

We report a case of a 3-year-old boy who administered sugammadex and developed an allergic reaction several minutes after the administration. He developed an increase in airway pressures and a decrease in peripheral oxygen saturation; auscultation revealed widespread wheezing in the lungs. He was successfully treated with immediate administration of methylprednisolone, pheniramine, and theophylline. We assumed an allergic reaction to sugammadex based on the clinical condition of the patient.

Keywords: General anaesthesia, hypersensitivity, sugammadex, child


Alkin Çolak, Elif Yılmaz, Büşra Küçük Kıray. Sugammadex-Induced Hypersensitivity Reaction in a Pediatric Patient. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(1): 66-68

Sorumlu Yazar: Alkin Çolak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar