Spinal Anestezi Altında Sezaryen Doğum Ameliyatı Olan Gebelerde Yeterli Sedasyonu Başlatmak İçin Etkin Deksmedetomidin Yükleme Dozu [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(5): 260-263 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.04578  

Spinal Anestezi Altında Sezaryen Doğum Ameliyatı Olan Gebelerde Yeterli Sedasyonu Başlatmak İçin Etkin Deksmedetomidin Yükleme Dozu

Jinguo Wang1, Zhanyang Han2, Honglan Zhou1, Na Wang3, Haichun Ma3
1Department of Urology, The First Hospital of Jilin University, China
2Department of Urology, Changchun Shuang Yang District Hospital, China
3Department of Anesthesiology, The First Hospital of Jilin University, China

Amaç: Çalışmanın amacı, anestezi altında yapılan sezaryen ameliyatında etkin deksmedetomidin dozunu hesaplamaktır.
Yöntemler: Spinal anestezi altında sezaryen doğum planlanan ardışık gebeler çalışmaya dahil edildi. Yukarı-aşağı (up-down) yöntemi kullanılarak ve 1,0 μg kg−1 dozla başlayıp 0,1 μg kg−1 doz değerinde değişiklikler yaparak deksmedetomidin yükleme dozu değerlendirildi. Tüm gebelerde, deksmedetomidin yükleme dozu 10 dakika boyunca venöz yolla uygulandı ve daha sonra idame dozuna 0,3 μg kg−1 s−1 oranında başlanıldı. Ramsay sedasyon skoru ≥3, yeterli sedasyon değeri olarak tanımlandı. ED50 ve ED95 deksmedetomidin yükleme dozu probit regresyon analizi kullanılarak hesaplandı.
Bulgular: Yeterli sedasyon için ED50 ve ED95 deksmedetomidin yükleme dozu sırasıyla 0,82 μg kg−1 (%95 güven aralığı (GA) 0,73- 0,89 μg kg−1) ve 0,96 μg kg−1 (%95 GA 0,90-1,39 μg kg−1) olarak bulundu.
Sonuç: Spinal anestezi altında yapılan sezaryen doğum ameliyatında yeterli sedasyona ulaşmak için ED50 ve ED95 deksmedetomidin yükleme dozları 0,82 μg kg−1 ve 0,96 μg kg−1 olarak değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Deksmedetomidin, sedasyon, spinal anestezi, etkin doz


Effective Loading Dose of Dexmedetomidine to Induce Adequate Sedation in Parturients Undergoing Caesarean Section Under Spinal Anaesthesia

Jinguo Wang1, Zhanyang Han2, Honglan Zhou1, Na Wang3, Haichun Ma3
1Department of Urology, The First Hospital of Jilin University, China
2Department of Urology, Changchun Shuang Yang District Hospital, China
3Department of Anesthesiology, The First Hospital of Jilin University, China

Objective: To calculate the effective dose (ED) of dexmedetomidine for caesarean section under spinal anaesthesia.
Methods: Consecutive parturients scheduled for caesarean section under spinal anaesthesia were included. The loading dose of dexmedetomidine was evaluated using the up-and-down method, starting at 1.0 μg kg−1 and a step size of 0.1 μg kg−1. The loading dexmedetomidine was administrated by the venous route for 10 min, and afterwards a maintenance dose began at a rate of 0.3 μg kg−1 h−1 in all parturients. Adequate sedation was defined as a Ramsay sedation score ≥3. The ED50 and ED95 of loading dexmedetomidine were calculated using probit regression.
Results: The ED50 and ED95 of loading dexmedetomidine for adequate sedation were 0.82 μg kg−1 (95% confidence intervals [CI] 0.73–0.89 μg kg−1) and 0.96 μg kg−1 (95% CI 0.90–1.39 μg kg−1), respectively.
Conclusion: The ED50 and ED95 of loading dexmedetomidine to achieve adequate sedation were 0.82 μg kg−1 and 0.96 μg kg−1 for caesarean section under spinal anaesthesia.

Keywords: Dexmedetomidine, sedation, spinal anaesthesia, effective dose


Jinguo Wang, Zhanyang Han, Honglan Zhou, Na Wang, Haichun Ma. Effective Loading Dose of Dexmedetomidine to Induce Adequate Sedation in Parturients Undergoing Caesarean Section Under Spinal Anaesthesia. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(5): 260-263

Sorumlu Yazar: Na Wang, China


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar