Roküronyum ve Atraküryum Sonrası Postoperatif Rezidüel Kürarizasyon [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(6): 302-310 | DOI: 10.5222/JTAICS.2011.302  

Roküronyum ve Atraküryum Sonrası Postoperatif Rezidüel Kürarizasyon

Canan T. Işıl1, G. Ulufer Sivrikaya2, Melahat K. Erol2, Birsen Ekşioğlu2, Ayşe Hancı2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Çalışmamızda, roküronyum ve atraküryum kullanımında, neostigminle antagonizasyon ve klinik gözlem ile ekstübasyon sonrası rezidüel kürarizasyonu karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Elektif abdominal histerektomi operasyonu planlanan ASA I-II grubundan 65 olgu randomize olarak roküronyum 0.6 mg kg-1 (Grup R) veya atraküryum 0.5 mg kg-1 (Grup A) gruplarına dahil edildi. Operasyon bitiminde tüm olgularda neostigminle antagonizasyon ve klinik gözlem kriterlerine göre ekstübasyon yapıldı. TOF değerleri, ekstübasyonda ve sonrasında 1., 3., 5. ve 10. dk.’larda, operasyon ve anestezi süreleri; toplam fentanil, kas gevşetici ve neostigmin dozları kaydedildi.
BULGULAR: Demografik özellikler; operasyon ve anestezi süreleri; kullanılan toplam fentanil ve neostigmin dozu iki grupta benzerdi. Klinik gözleme göre ekstübe edilen olguların hepsinde ekstübasyon TOF oranı < 0.7 bulundu. Grup R’de TOF değeri Grup A’ya göre ekstübasyonda ve ekstübasyon sonrası 1. ve 3. dk. anlamlı olarak düşük (p<0.05) olmakla birlikte, diğer ölçüm zamanlarında aralarında anlamlı fark bulunmadı. Tüm olgularda TOF≥0.7 ve ≥0.9 değerleri sırasıyla ekstübasyon sonrası 5. ve 10. dk. olarak tespit edildi.
SONUÇ: Çalışmamızda TOF monitorizasyonunun rezidüel kürarizasyonu tesbit etmede ve önlemede yararlı bir yöntem olduğu ve neostigminle antagonizasyon sonrası rezidüel blok sıklığının roküronyum veya atraküryumla benzer olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Nöromusküler blok, monitorizasyon, rezidüel kürarizasyon, roküronyum, atraküryum


Postoperative Residual Curarisation After Rocuronium and Atracurium

Canan T. Işıl1, G. Ulufer Sivrikaya2, Melahat K. Erol2, Birsen Ekşioğlu2, Ayşe Hancı2
1Sisli Etfal Training and Research Hospital, Department of 1st Anaesthesiology and Reanimation, Istanbul
2Sisli Etfal Training and Research Hospital, Department of 2nd Anaesthesiology and Reanimation, Istanbul

OBJECTIVE: In our study we aimed to compare the occurrence of residual curarization after extubation based on clinical observation with antagonization using neostigmine in patients randomized into rocuronium or atracurium groups.
METHODS: Sixty five patients in physical status ASA I-II group undergoing abdominal hysterectomy were randomly assigned to two groups as rocuronium 0.6 mg kg-1 (Group R) or atracurium 0.5 mg kg-1 (Group A). At the end of the operation all patients were antagonized with neostigmine, and extubated according to clinical extubation criteria. TOF values at the time of extubation and at 1., 3., 5., 10. minutes after extubation, duration of operation and anaesthesia, total fentanyl, neuromuscular blocker agent, and neostigmine doses were recorded.
RESULTS: Demographic characteristics of the patients, duration of operation and anaesthesia, total fentanyl, neuromuscular blocker, and neostigmine doses were similar in two groups. TOF ratio at the time extubation was <0.7 in all patients extubated according to clinical observation criteria. Although TOF ratio was significantly lower in Group R compared to Group A at the time of extubation and 1., 3. min after extubation (p<0.05), there were no significant differences at the other time intervals. In all patients time to a TOF ratio of ≥0.7 and ≥0.9 were 5. min and 10. min respectively in patients extubated based on clinical observation.
CONCLUSION: In our study, we concluded that TOF monitorization is a useful method in determination the presence, and also prevention of residual curarization and the incidence of residual blockade was found to be similar after administration of either rocuronium or atracurium following reversal with neostigmine.

Keywords: Neuromuscular block, monitorization, residual curarization, rocuronium, atracurium


Canan T. Işıl, G. Ulufer Sivrikaya, Melahat K. Erol, Birsen Ekşioğlu, Ayşe Hancı. Postoperative Residual Curarisation After Rocuronium and Atracurium. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2011; 39(6): 302-310

Sorumlu Yazar: G. Ulufer Sivrikaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar