Obstetrisyenlerin Sezaryen Operasyonlarındaki Anestezi Yöntemi Tercihleri [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(1): 41-46 | DOI: 10.5152/TJAR.2014.03521  

Obstetrisyenlerin Sezaryen Operasyonlarındaki Anestezi Yöntemi Tercihleri

Recai Dağlı1, Selda Songur Dağlı2
1Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye
2Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kırşehir, Türkiye

AMAÇ: Anestezistler sezaryen için önceki yıllara göre daha yüksek oranda rejyonal anestezi uygulamaktadır. Yaptığımız çalışmada obstetrisyenlerin bu değişime yaklaşımlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: İnternet aracılığıyla obstetrisyenlerin elektronik posta adreslerine anket formları gönderildi. Anket formlarını 195 obstetrisyen cevapladı. Bu ankette obstetrisyenlerin cinsiyet, yaş, çalıştıkları bölge, çalıştıkları kurum, uzman olarak çalıştıkları süre, sezaryen ameliyatlarında kendileri ve hastaları için tercih ettikleri anestezi yöntemi, rejyonal anestezi tercih etme veya etmeme nedenleri soruldu. Rejyonal anestezi tercih etme ve etmeme nedenleri ile ilgili düşüncelerini öğrenmek amacıyla 5 puanlı Likert skalası uygulandı.
BULGULAR: Obstetrisyenlerin kendisi veya birinci derece yakını için yapılacak sezaryenlerde; %82,1’i (n=160) rejyonal anestezi yöntemini tercih etmekte iken %17,9’u (n=35) genel anesteziyi tercih etmektedir. Araştırmaya katılan obstetrisyenler; sezaryen uygulayacakları hastaları için %80,0’i (n=156) rejyonal anestezi yöntemini tercih etmekte iken %20,0’si (n=39) genel anesteziyi tercih etmektedir. Obstetrisyenlerin hem kendisine ve birinci derece yakınları için tercih ettiği hem de hastalarına uygulayacağı anestezi yöntemi tercihleri ile demografik bilgiler arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla uygulanan Ki-Kare testi sonucunda anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>0,05).
SONUÇ: Türkiye’de obstetrisyenlerin büyük bir kısmı sezaryenlerde rejyonal anesteziyi güvenli bulmakta ve hem kendilerine hem de hastalarına yüksek oranda tercih etmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen anestezisi, rejyonal anestezi, anestezi tercihi


Anaesthetic Method Preference of Obstetricians for Caesarean Section

Recai Dağlı1, Selda Songur Dağlı2
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Ahi Evran University Faculty of Medicine, Kırşehir, Turkey
2Clinic of Obstetrics and Gynecology, Ahi Evran University Training and Research Hospital, Kırşehir, Turkey

OBJECTIVE: Anaesthesiologists are applying regional anaesthesia for caesarean section at an increasing rate compared to previous years. In our study, we tried to evaluate the perspective of obstetricians towards this trend.
METHODS: Questionnaires were sent to e-mail addresses of obstetricians via the internet; 195 obstetricians replied. Sex, age, work place, employer, working durations as consultant, preference of anaesthesia for caesarean section and their bias towards regional anaesthesia were asked with these questionnaires. A 5-point Likert scale was used to evaluate their bias towards regional anaesthesia.
RESULTS: While 82.1% of obstetricians (n: 160) preferred regional anaesthesia, 17.9% of obstetricians (n: 35) favoured general anaesthesia for caesarean section for both themselves and their primary relatives. However, 80% of the participants opted for regional anaesthesia for their patients; only 20% of the participants still preferred general anaesthesia for caesarean section. Chi-square tests that were used to evaluate the relationship between demographic data and anaesthesia choices of obstetricians for both themselves, their primary relatives and their patients did not reveal any statistically significant differences (p<0.05).
CONCLUSION: A large portion of Turkish obstetricians consider regional anaesthesia a safe procedure and prefer it highly for both themselves and their patients.

Keywords: Caesarean section anaesthesia, regional anaesthesia, preference of anaesthesia


Recai Dağlı, Selda Songur Dağlı. Anaesthetic Method Preference of Obstetricians for Caesarean Section. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2015; 43(1): 41-46

Sorumlu Yazar: Recai Dağlı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar